ks. Teodor poleca ZESZYT WALKI DUCHOWEJ - Zeszyt Walki Duchowej (teobankologia.pl) 

 

Dla dzeci: Moja pierwsza kolorowanka różańcowa - Moja pierwsza kolorowanka różańcowa - Dom Wydawniczy Rafael 

 

Jeśli nie wiesz kiedy i gdzie msze święte - kliknij w zakładkę INTENCJE MSZALNE

Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca i Apostolstwa Margaretka do Rokitna odbędzie się 1 października, w pierwszą sobotę miesiąca.

 


Program:

 • 9.00 - Otwarcie recepcji
 • 10.00 – Różaniec z procesją ze sztandarami po rokitniańskich ogrodach
 • 11.15 – Katecheza o Różańcu
 • 12.00 - Msza św. pod przewodnictwem bp. Adriana Puta, biskupa pomocniczego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
 • Po Mszy św. poczęstunek dla pielgrzymów.

KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE W ŚWIEBODZINIE W ROKU 2022/2023

NAUKI ODBYWAJĄ SIĘ PRZEZ DWA WEEKENDY W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

 1. Parafia pw. Św. Michała Archanioła

16, 17, 18, 23, 24, 25 września  2022 r.

Rozpoczęcie w piątek 16 września o 18.00 w kościele, zakończenie 25 września
(zapisy od 05 września  tylko przez stronę: http://michael.swiebodzin.pl/kurs)

  

 2. Parafia pw. NMP Królowej Polski

24, 25, 26 lutego,  3, 4, 5 marca 2023 r.

Rozpoczęcie – piątek 24 lutego  godz. 19.00 w sali Domu parafialnego, zakończenie    5 marca

 

 3. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego

9, 10, 11, 16, 17, 18 czerwca 2023 r.

Rozpoczęcie – piątek 9 czerwca godz. 18.30 w sali konferencyjnej plebani ;   zakończenie 18 czerwca

Jakie są życzenia Matki Bożej Fatimskiej skierowane do nas, 105 lat od Jej objawień? Spróbujmy je zebrać i rozważyć.

1. Rozszerzanie i pogłębianie czci Matki Bożej i Jej Niepokalanego Serca, najściślej zjednoczonego z Sercem Jezusowym. „Jezus pragnie, abym była więcej znana i miłowana”.

2. Odmawianie jak najczęściej różańca św., jeśli można, to codziennie, w rodzinach. Tę prośbę Maryja wyrażała prawie w każdym spotkaniu z wizjonerami: „Jestem Matką Bożą Różańcową”. Zachęcała również do regularnego korzystania z sakramentu pokuty, aby zawsze żyć w stanie łaski uświęcającej, a także do najczęstszego uczestnictwa w Eucharystii oraz czytania i medytowania Pisma św.

3. Modlitwa, ofiary i pokuta za grzechy własne i w intencji nawrócenia się grzeszników. Bóg jest znieważany, prawa Boże deptane, świat pogrąża się w ciemności zła. Potrzeba pokuty i zadośćuczynienia Bogu i Matce Najświętszej. „Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie wielokrotnie – zwłaszcza gdy będziecie czynić jakąś ofiarę – »O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi«” (13 lipca 1917 r.).

4. Pierwsze soboty miesiąca mają być przeżyte ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Kto przez 5 kolejnych pierwszych sobót przyjmie Komunię św., odmówi cząstkę różańca św. i przez 15 minut rozważ jedną z tajemnic różańcowych w zjednoczeniu z Matką Bożą, ma to zapewnienie: „te dusze będą obdarzone szczególną łaską, jako kwiaty przed tronem Bożym je postawię”; „Tym, którzy to nabożeństwo przyjmą, obiecuję ratunek. Przybędę w godzinę śmierci z całą łaską, jaka dla ich wiecznej szczęśliwości będzie potrzebna” (10 grudnia 1925 r.).

 
5. Oddanie się osobiste Matce Najświętszej. Jej Niepokalane Serce chce być schronieniem dla wszystkich, zwłaszcza dla pokutujących: „Jeśli się ludzie nie nawrócą, Bóg ześle karę, jakiej świat jeszcze nie widział”, ale „na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”. W orędziach Matki Bożej w Fatimie i słowach Pana Jezusa skierowanych do św. Faustyny otrzymujemy obietnicę zwycięstwa Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi nad złem, lecz nasze współdziałanie z Nimi jest nieodzowne. Przyszłość nasza oraz przyszłość całego świata leży w tych Najświętszych Sercach, ale w naszych rękach także.

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się 8 października br.

 • 9.00 Powitanie w Sanktuarium św. Jana Pawła II przy ul. Totus Tuus 32 w Krakowie
 • 9.30 Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II i procesja różańcowa do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
 • 11.15 Konferencja – ks. Wojciech Węgrzyniak
 • 12.00 Eucharystia pod przewodnictwem abp. Marka Jedraszewskiego
 • 15.00 Godzina Miłosierdzia, koronka

Kapłanów objętych margaretkami organizatorzy zapraszają do koncelebry. Informacje: www.apostolatmargaretka.pl

Z dniem 20 czerwca 2021 (niedziela) biskupi polscy znoszą dyspensę, czyli zwolnienie, od udziału w niedzielnej i świątecznej mszy świętej z powodu pandemii. Od tego dnia każdy katolik na mocy przykazania Bożego i kościelnego ma obowiązek i przywilej uczestniczenia we mszy świętej. Jeżleli ktoś jest zdrowy, nie ma przymusu pracy w niedzielę, powinien uczestniczyć we mszy.

 

Trzecie przykazanie dekalogu brzmi:’ Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Dla chrześcijanina takim dniem jest Niedziela i święta nakazane Uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej dla pierwszych chrześcijan było czymś naturalnym i wynikało z potrzeby serca. Eucharystia stanowiła centrum życia pierwszych wspólnot i istotę świętowania Niedzieli. Dla uczniów Chrystusa było oczywiste, że w Niedzielę nie może nikogo zabraknąć przy stole Pańskim. W 304 roku w Abitene –  Tunezja-  czterdziestu dziewięciu chrześcijan zostało skazanych na śmierć za to, że gromadzili się na niedzielnej Mszy świętej. — Musimy obchodzić dzień Pański — odpowiedział jeden z nich — bo takie jest nasze prawo, my nie możemy żyć bez sprawowania Wieczerzy Pańskiej.

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku stwierdza: „Nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego” (KPK, kan. 1248, § 1).

Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 2181 wyraźnie precyzuje obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej w Niedzielę i święta nakazane, natomiast: „Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki”.

 

Jan Paweł II w Liście Apostolskim Dies Domini – „O świętowaniu Niedzieli” (nr 54) napisał, że: „Ci wierni, którzy z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie mogą wziąć udziału w Eucharystii, winni dołożyć starań, aby jak najpełniej uczestniczyć z oddalenia w liturgii niedzielnej Mszy Świętej, najlepiej przez lekturę czytań i modlitw mszalnych przewidzianych na ten dzień, a także przez wzbudzenie w sobie pragnienia Eucharystii”.

I dalej Papież naucza, że dla tych jednak, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w Eucharystii – i są tym samym zwolnieni z obowiązku niedzielnego – cenną pomoc może stanowić telewizyjna, internetowa czy radiowa transmisja Mszy Świętej, zwłaszcza połączona z posługą kapłanów, którzy przynoszą im Eucharystię do domu.

Świętami nakazanymi dla terytorium Polski, w których wierni mają obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej, są: uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia), uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej), uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada), uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia), natomiast uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzona jest w VII Niedzielę Wielkanocy.

w środę 7 września 2022 r. w szpitalu w Zielonej Górze, w 88. roku życia i 56. roku kapłaństwa, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę ks. infułat Roman Harmaciński.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. Biskupa zostanie odprawiona w poniedziałek, 12 września br., o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żeromskiego (od godz. 9.30 czuwanie modlitewne), a po niej nastąpią dalsze obrzędy pożegnalne na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej (od bramy głównej).

W niedzielę, 11 września, w kościele pw. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp. od godz. 19.15 czuwanie modlitewne, o godz. 20.00 Msza św. z udziałem księży z dekanatów gorzowskich, a po niej czuwanie modlitewne do godz. 22.00.

 

Śp. ks. infułat Roman Harmaciński urodził się 2 stycznia 1935 r. w Mariance (województwo lubelskie) jako siódme dziecko Władysława i Aleksandry z domu Dominiczak. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. Następnie wyjechał do Słupska, gdzie zamieszkał u swojego brata, podjął pracę zawodową i jednocześnie kontynuował naukę w liceum dla pracujących. W roku 1953 wstąpił do Małego Seminarium Duchownego w Różanymstoku, które jednak w kolejnym roku zostało zamknięte. Powrócił więc do Słupska i kontynuował tam edukację w zakresie szkoły średniej. W latach 1955-58 został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w brygadzie podhalańskiej w Wadowicach. W 1958 r. powrócił ponownie do Słupska, gdzie kontynuował pracę zawodową i naukę. W 1960 r. ukończył szkołę średnią i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.


Święcenia kapłańskie otrzymał 16 czerwca 1966 r. w na Jasnej Górze w Częstochowie z rąk sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty.

Jako wikariusz pracował w Barlinku (par. Niepokalanego Serca NMP, 1966-69), Jastrowiu (par. św. Michała Arch., 1969-71), Krośnie Odrzańskim (par. św. Jadwigi Śląskiej, 1971-74), Sulechowie (par. Najświętszego Imienia Maryi, obecnie Podwyższenia Krzyża Świętego, 1974-75).26 listopada 1973 r. uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. We wrześniu 1975 r. został mianowany referentem w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Gorzowie Wlkp. oraz diecezjalnym wizytatorem nauki religii, a także moderatorem diecezjalnego ośrodka powołań.
W roku 1979, kontynuując nadal pracę w kurii, podjął studia specjalistyczne z zakresu katechetyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 18 czerwca 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora teologii. W październiku 1988 r. bp Józef Michalik mianował go rektorem nowo utworzonego Instytutu Formacji Katolickiej dla Świeckich w Gorzowie Wlkp. Od stycznia 1992 r. został zwolniony z obowiązków w Kurii diecezjalnej i poświęcił się całkowicie kierowaniu tym Instytutem. 15 września 1995 r. z racji na pogarszający się stan zdrowia został zwolniony z funkcji rektora, nadal jednak prowadził na gorzowskiej uczelni zajęcia dydaktyczne i kontynuował pracę naukową. 20 sierpnia 1996 r. został proboszczem parafii pw. NMP Królowej Polski w Gorzowie Wlkp. 11 lutego 1997 r. uzyskał habilitację na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. 1 stycznia 2004 r. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego powierzył mu stanowisko profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Teologii Pastoralnej i Liturgiki. 1 września 2007 r. został zwolniony z urzędu proboszcza i przeszedł w stan spoczynku. W trakcie emerytury nadal mieszkał na terenie parafii NMP Królowej Polski w Gorzowie. Zachował również tytuł kustosza sanktuarium św. Weroniki Giuliani oraz rektora Bractwa Męki Pańskiej. Funkcje te pełnił jeszcze przez dwa kolejne lata, do roku 2009.Ponadto na przestrzeni swojego życia był powoływany do różnych diecezjalnych gremiów: kolegium konsultorów i rady kapłańskiej, diecezjalnej rady duszpasterskiej, komisji liturgicznej oraz komisji ds. szkół katolickich.Za swoją gorliwość i zaangażowanie uzyskał liczne wyróżnienia diecezjalne i papieskie. 8 kwietnia 1993 r. bp Józef Michalik włączył go do grona kanoników honorowych gorzowskiej kapituły katedralnej. 12 maja 2008 r. bp Stefan Regmunt włączył go do grona kanoników gremialnych tejże kapituły katedralnej powierzając mu jednocześnie funkcję jej dziekana.Rok później, 9 kwietnia 2009 r. otrzymał godność prepozyta gorzowskiej kapituły katedralnej. Z kolei Ojciec Święty Jan Paweł II 29 listopada 1984 r. nadał mu tytuł kapelana honorowego, zaś Benedykt XVI 11 czerwca 2008 r. nadał mu tytuł protonotariusza apostolskiego supra numerum (infułata).
 
Śp. ks. infułata Romana Harmacińskiego polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

W bieżącym roku szkolnym organizujemy trzy kursy dla kandydatów do pełnienia funkcji lektora w Zgromadzeniu Liturgicznym. Odbędą się one w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. i Głogowie. Przyjmujemy kandydatów od siódmej klasy szkoły podstawowej. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu. Dodatkowo każdy uczestnik jest zobowiązany uczestniczyć w rekolekcjach weekendowych Bohaterowie Boga lub Akademia Dojrzewania. Promocja lektorska odbędzie się podczas majowej pielgrzymki służby liturgicznej do Rokitna. Poniżej przedstawiamy osoby odpowiedzialne za kursy oraz terminy i miejsca spotkań organizacyjnych.

 1. Światowe Dni Młodzieży – przygotowania do Lizbony 2023
 Trwają przygotowania do XXXVIII Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia przyszłego roku w Portugalii. Nasza diecezja dysponuje miejscami i  biletami lotniczymi na to wydarzenie. Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje ks. Łukasz Malec. Ponadto w naszej diecezji mamy sześć punktów, w których młodzież może się duchowo przygotowywać do ŚDM. Wszystkich zainteresowanych wyjazdem i chcących się duchowo przygotować do tego wydarzenia, zapraszamy na modlitwę i spotkania we wtorek, 13 września.
 
Głogów - parafia św. Mikołaja (koordynator grupy – ks. Andrzej Pytlik):
19.30 Spotkanie formacyjno-modlitewne
 
Gorzów Wlkp. – parafia św. Wojciecha (koordynator grupy – ks. Piotr Kamiński)
16.00 Spotkanie formacyjno-modlitewne
 
Gubin – parafia Matki Bożej Fatimskiej (koordynator grupy – ks. Łukasz Żołubak)
18.00 Eucharystia z procesją fatimską
19.00 Spotkanie w salce
19.45 Adoracja w intencji młodych
 
Międzyrzecz – parafia św. Jana Chrzciciela 
(koordynatorzy grupy – ks. Łukasz Sławiński, ks. Damian Drop)
19.30 Adoracja
20.00 Spotkanie formacyjno - organizacyjne
 
Zielona Góra – parafia św. Stanisława Kostki 
(koordynator diecezjalny – ks. Łukasz Malec)
18.30 Eucharystia
19.30 Spotkanie formacyjno - organizacyjne
 
Żagań – parafia Wniebowzięcia NMP (koordynator grupy – ks. Łukasz Bajcar)
Spotkanie w innym terminie: niedziela, 18 września
15.00 Adoracja i czuwanie (kościół Ducha Świętego)
16.00 Eucharystia
17.00 Agapa

W czwartek 8 września 2022 r. o 18:30 w Skąpem będzie msza odpustowa ku czci Narodzin Najświętszej Maryi Panny. Od 18:00 proboszcz z Ołoboku i ksiądz Leszek Okpisz z Serbów Głogowskich będą spowiadać. Dojadą też księża z naszego dekanatu świebodzińskiego. Zapraszam na tę mszę świętą wszystkich parafian i gości. Zapraszam dziewczynki do sypania kwiatków na procesji, osoby do niesiania sztandarów i obrazu Matki Bożej, panów do baldachimu i prowadzenia księdza. Zapraszam dzieci w strojach komunijnych. Zapraszam ministrantów i lektorów ze wszystkich miejscowości. Zapraszam do śpiewu zespół śpiewaczy ze Skąpego. Na tej mszy świętej razem z rolnikami ze Skąpego będziemy dziękować Panu Bogu za plony i prosić, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. Poświęcimy ziarno do siewu. Zapraszam też delegacje z wieńcami dożynkowymi.

Nowo powstający Instytut Studiów Wyższych z siedzibą w Gościkowie-Paradyżu zaprasza kandydatów na jednolite studia magisterskie z teologii. Oferta jest skierowana do wszystkich osób, które chciałyby:
 • pełnić różne funkcje w strukturach Kościoła rzymskokatolickiego,
 • pracować jako nauczyciele religii w szkołach,
 • posługiwać jako liderzy stowarzyszeń, fundacji oraz grup i wspólnot kościelnych.
Zajęcia będą odbywały się w Gorzowie Wielkopolskim w trybie stacjonarnym. Instytut będzie afiliowany do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Szczegółowe informacje i zapisy: https://kandydaci.usz.edu.pl/teologia/
Osoby pragnące rozpocząć studia, poza zarejestrowaniem się w systemie uniwersyteckim, proszone są o kontakt z ks. dr. Mariuszem Jagielskim, tel. 573 993 973, e-mail: jagielskim@wp.pl lub z ks. dr. Dariuszem Mazurkiewiczem, tel. 663 364 994, d.mazurkiewicz@diecezjazg.pl

Na prośbę ks. Zbigniewa Dymitruka, diecezjalnego kapelana Związku Sybiraków, przesyłamy zaproszenie do udziału w I Pielgrzymce Sybiraków do Rokitna, która odbędzie się w niedzielę, 11 września br.
Program:
- 11.00 - Różaniec
- 12.00 - Msza św.
- 13.00 - Montaż patriotyczny
- 14.00 - Obiad
- 15.00 - Zakończenie pielgrzymki

Informacje o nabożeństwie pierwszych sobót

Warunek I – Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca lub wcześniej

„Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i ze mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi”. 

Spowiedź można odbyć na przykład w ramach pierwszego piątku miesiąca lub wcześniej, pamiętając jednak o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.

Warunek II – Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca; po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą.

Jak ważna jest intencja zadośćuczynienia, przypomina sam Jezus, który mówił Siostrze Łucji, że wartość nabożeństwa uzależniona jest od tego, czy ludzie „mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi”. Dlatego Siostra Łucja rozpoczyna swe zapiski uwagą: „Nie zapomnieć o intencji wynagradzania, która jest bardzo ważnym elementem pierwszych sobót”.

Warunek III – Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca; odmawiamy jedną z czterech części.

Po każdym dziesiątku należy odmówić modlitwę:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Warunek IV – Medytacja nad tajemnicami różańcowymi; piętnaście minut rozmyślania nad dowolną, jedną lub kilkoma tajemnicami różańcowymi.

 

„Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy”- mówi Maryja. Trzeba zatem wypełnić to, o co prosi Niebo. Jeśli prośba dotyczy czterech warunków, to wszystkie cztery należy wypełnić, a nie jedynie dowolnie wybrane. Jeśli mowa jest o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, to taka intencja winna nam przyświecać w trakcie nabożeństwa pierwszych sobót. Matka Boża prosi, by Jej towarzyszyć przez 15 minut, rozmyślając o tajemnicach różańcowych, zatem nie zapominajmy o chwili medytacji, której temat jest jasno sprecyzowany i nie ma tu dowolności. Maryja prosi ponadto by odmówić jedną część Różańca. Zatem zwróćmy uwagę, by nie utożsamiać rozważań w czasie Różańca z medytacją o tajemnicach różańcowych.

 

Diecezja zielonogórsko-gorzowska ma nowego biskupa pomocniczego

 

Najnowsze artykuły

 

W kościele konkatedralnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze ks. Adrian Put 13 sierpnia przyjął święcenia biskupie. Głównym konsekratorem był abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.

 

GALERIA ZDJĘĆ – TUTAJ

Współkonsekratorami byli abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński i bp Tadeusz Lityński, biskup zielonogórsko-gorzowski, który wygłosił homilię. – Nadać światu smak miłości, rozpalić światło Bożej obecności, to kierunki, w których Pan pragnie realizować Twoje, księże Adrianie, biskupie zawołanie: »In unum congregare« – »Zgromadzić w jedno«. Nie trzeba przekonywać, jak to zadanie jest dziś ciągle aktualne. Życzeniem więc dla Twojej biskupiej posługi pragnę uczynić słowa sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty, które skierował w swoim pierwszym liście pasterskim do diecezjan w 1958 r.: »Jedność wszystkich, skądkolwiek tu przybyli i ziemie te zamieszkali. Oto zadanie moje, jakie mam spełnić, oto nastrój serca mego, w jakim to zadanie moje wykonać pragnę. Wypełnić je przy pomocy Nieba, Waszej, moi współpracownicy Bracia Kapłani, i Twego, Ludu Boży, wiernego i ufnego oddania się pod naszą pieczę«. Niech troska o jedność będzie ciągłym nastrojem Twojego serca. Potrzeba dzisiaj jedności ze wspólnotami bratnich Kościołów, ale także z tymi, którzy nie wierzą w Boga – mówił kaznodzieja.

– Młode pokolenie powinno w Tobie znaleźć szczególnego przyjaciela. Myślę tutaj najpierw o młodych kapłanach, którzy potrzebują wsparcia i zrozumienia. Młodzież, nie tylko z Ruchu  Światło-Życie, oczekuje na Twoją modlitwę, dobre słowo budujące chrześcijańską formację. Takie oczekiwanie jest także w ruchach i grupach modlitewnych – dodał.

Biskupstwo to trzeci stopień sakramentu święceń, obok diakonatu i prezbiteratu. Biskupi jako następcy apostołów kierują powierzonymi im Kościołami partykularnymi. W diecezjach, których rozległość, liczba mieszkańców lub inne powody tego wymagają, ustanawia się – obok biskupa diecezjalnego – również jednego lub kilku biskupów pomocniczych. Ich zadaniem jest wspieranie biskupa diecezjalnego w jego pasterskiej trosce o powierzoną mu diecezję.

W uroczystości uczestniczyli biskupi z kilku diecezji, a także z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Byli także obecni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Adrian Put urodził się w 1978 r. w Szczecinie. W 1990 r. z rodziną przeprowadził się do Gorzowa i zamieszkał w parafii pw. Chrystusa Króla. Angażował się jako ministrant i lektor oraz formował w Ruchu Światło-Życie.

Po ukończeniu zielonogórsko-gorzowskiego WSD w Paradyżu przyjął święcenia kapłańskie 22 maja 2004 r. w gorzowskiej katedrze z rąk bp. Adama Dyczkowskiego. Następnie pracował jako wikariusz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lubsku (2004- 2009) i Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie (2009-2011).

W 2011 r. został redaktorem „Aspektów”, diecezjalnej edycji tygodnika katolickiego „Niedziela”, i pomocniczym duszpasterzem młodzieży ds. Ruchu Światło-Życie, mieszkając jako rezydent w zielonogórskiej parafii pw. św. Józefa Oblubieńca. W 2015 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych w specjalności historia Kościoła i został proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze.

Od 2021 r. kieruje parafią konkatedralną pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. Powierzono mu także funkcje moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie, Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji i filii poznańskiej Ruchu Światło-Życie. Należał też do Diecezjalnej Rady ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, Komisji Liturgicznej i sekretariatu I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Kieruje Diecezjalnym Ośrodkiem Katechumenalnym. Jest kanonikiem honorowym Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jadwigi i zastępcą moderatora Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, wspólnoty kapłańskiej Ruchu Światło-Życie.

 

Jako swoje zawołanie biskupie biskup nominat przyjął słowa: „In unum congregare” (Zgromadzić w jedno). Zgodnie z kościelną tradycją, będzie się również posługiwał swoim herbem biskupim.

 

Od 19 sierpnia w polskich kinach będzie można zobaczyć film „Notre Dame płonie”. Film stworzył Jean-Jacques Annaud (jeden z największych reżyserów współczesnego kina, twórca takich filmów jak np. „Imię róży”, „Siedem lat w Tybecie”, czy „Wróg u bram”)!

 

Gdy 3 lata temu stanął w ogniu potężny symbol chrześcijaństwa - Katedra Notre Dame, media na całym świecie wieszczyły niechybny koniec “Matki Wszystkich Katedr”...

 

Pożar w sercu zlaicyzowanej Europy, wielu odebrało jako zdarzenie symboliczne a nawet profetyczne… Nie tylko katolicy wstrzymali oddech obserwując setki strażaków walczących o ocalenie jednej z najwspanialszych budowli sakralnych na Ziemi, a także bezcennych relikwii. W skarbcu katedry przechowywana była między innymi korona cierniowa Chrystusa. Wokół katedry zgromadziły się tysiące wiernych, by modlitwą wesprzeć bohaterów.

 

Ten film pokazuje siłę wiary i modlitwy zwykłych ludzi w starciu z potęgą niszczycielskiego żywiołu.

 

Dobry film, dramatyczna historia. Czyli… trafiony pomysł na kinowy wieczór, na który Cię zapraszam 😀 “Notre-Dame płonie” pokażemy w niemalże wszystkich kinach w Polsce!Dzisiaj (6 sierpnia 2022) dwanaście osób zginęło, a ponad 40 zostało rannych w wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. Jechali nim pielgrzymi z centralnej Polski. Strażacy mówią, że na miejscu zastali widok jak z horroru. To jeden z najtragiczniejszych wypadków drogowych w Chorwacji od wielu lat.


Wieczny odpoczynek, racz dać im, Panie.pl | Kloster Neuzelle

 

Apel Jasnogórski na którym byliśmy:

 

 

Drodzy Diecezjanie,

 

w jubileuszowym roku 50-lecia naszej diecezji z radością przyjęliśmy decyzję Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu ks. kan. Adriana Puta, proboszcza parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze, biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Jak uczy Sobór Watykański II, „biskupi [...] zajmują miejsce Apostołów jako pasterze dusz; otrzymali też oni posłannictwo, by [...] nadawać trwałość dziełu Chrystusa, wiecznego Pasterza. Chrystus bowiem dał Apostołom i ich następcom nakaz oraz władzę, by nauczali wszystkie narody, by uświęcali ludzi w prawdzie i żeby byli ich pasterzami” (Christus Dominus, n. 2). Ponieważ zaś biskupie zadanie pasterskie należy pełnić w taki sposób, „by dobro trzody Pańskiej było zawsze najwyższą zasadą” (tamże n. 25), dlatego zwłaszcza w diecezjach rozległych terytorialnie lub mających wielką liczbę mieszkańców, Kościół ustanawia biskupów pomocniczych, aby wspierali biskupa diecezjalnego w jego pasterskiej trosce o powierzony mu Kościół partykularny.

Ks. Adrian Put urodził się w 1978 r. w Szczecinie. W 1990 r. wraz z rodziną przeprowadził się do Gorzowa Wielkopolskiego i zamieszkał w parafii pw. Chrystusa Króla. Ukończył tu Szkołę Podstawową nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim oraz Liceum Ogólnokształcące w Deszcznie. Był zaangażowany w posługę liturgiczną jako ministrant i lektor. Formował się również w Ruchu Światło-Życie.

Po maturze wstąpił do Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2004 r. w gorzowskiej katedrze z rąk bp. Adama Dyczkowskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz: w latach 2004-2009 w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lubsku, a w latach 2009-2011 w parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wielkopolskim.

W 2011 r. został mianowany redaktorem odpowiedzialnym „Aspektów”, diecezjalnej edycji tygodnika katolickiego „Niedziela” oraz pomocniczym duszpasterzem młodzieży ds. Ruchu Światło-Życie. Zamieszkał wówczas jako rezydent w zielonogórskiej parafii pw. św. Józefa Oblubieńca.

Równolegle z pracą duszpasterską i dziennikarską kontynuował specjalistyczne studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych w specjalności historia Kościoła.

W 2015 r. został proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, a w roku 2021 proboszczem parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.

Ponadto powierzono mu funkcję moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie. Należy również do Diecezjalnej Rady ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej i Komisji Liturgicznej oraz jest członkiem sekretariatu I. Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Kieruje także Diecezjalnym Ośrodkiem Katechumenalnym. Jest kanonikiem honorowym Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jadwigi i zastępcą moderatora Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.

28 czerwca 2022 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. kan. Adriana Puta biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przydzielając mu stolicę tytularną Furnos Minor.

 

Przyjmując z wdzięcznością decyzję Ojca Świętego, pragnę poinformować, że ks. kan. Adrian Put otrzyma święcenia biskupie w konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze w sobotę 13 sierpnia br. podczas Mszy św. o godz. 12.00. Już dziś zapraszam do udziału w tej uroczystości wszystkich diecezjan – kapłanów diecezjalnych i zakonnych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich. Polecam też biskupa nominata modlitwie całego Kościoła diecezjalnego, aby poprzez głoszenie słowa Bożego, udzielanie sakramentów świętych i posługę miłości towarzyszył ludowi Bożemu w prowadzeniu nowej ewangelizacji i budowaniu żywego Kościoła na naszych ziemiach. Niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, udziela biskupowi nominatowi swoich łask, a Matka Boża Rokitniańska, Pani Cierpliwie Słuchająca, Patronka diecezji zielonogórsko-gorzowskiej otacza swą opieką.

 

Zielona Góra, 1 lipca 2022 r.

 

Znak: B2-8/22

 

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu prowadzi nabór na dwuletnie podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne. Studia pozwalają uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela religii w szkołach wszystkich poziomów. Zajęcia będą się odbywały w soboty począwszy od października w siedzibie Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. E. Stein w Zielonej Górze. Szczegóły na plakacie oraz na stronie internetowej ift.zgora.pl.

 
Duchu Święty,
proszę Cię o dar mądrości
do lepszego poznania Ciebie
i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu
do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
bym umiał w życiu
kierować się zasadami tejże wiary,
o dar rady,
abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń
ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności,
abym zawsze służył Twojemu Majestatowi
z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej,
abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

 

Amen.

 

Kiedy tu patrzę na to wielkie zgromadzenie Ludu Bożego diecezji gorzowskiej, przypominają mi się czasy dawniejsze, ale nie tak znowu bardzo dawne. Przypomina mi się tysiąclecie chrztu, któreśmy tutaj wspólnie obchodzili w roku 1966. I wtedy właśnie my wszyscy, biskupi polscy, nauczyliśmy się naszej Ojczyzny. Wszędzie razem śpiewaliśmy
Te Deum laudamus — «Ciebie, Boże, wysławiamy». Ja pragnę dzisiaj tutaj podziękować
za ten szczególny dar, jakim było milenium polskie dla mnie.

 

Drodzy Diecezjanie,

 

z pewnością łatwo odgadujemy, że przytoczone przed momentem wspomnienie przywołał Ojciec Święty Jan Paweł II. A było to w Gorzowie Wielkopolskim pamiętnego dnia 2 czerwca 1997 roku. Wtedy, podczas Liturgii Słowa przed kościołem pw. Pierwszych Męczenników Polski, papież Jan Paweł II – dziś święty Kościoła – mówił o naszej diecezji,
o naszym Kościele. Uświadomił nam jego początki i dzieje, które niosą zobowiązanie
do misji ku przyszłości i aż po wieczność.

A wszystko to ma swój pierwowzór w wydarzeniach, o których mówi dzisiejsze słowo Boże. Wysłuchany w pierwszym czytaniu fragment Dziejów Apostolskich ukazuje nam,
jak rodzący się Kościół wypływał na szerokie wody głoszenia Ewangelii.

Podczas tzw. soboru w Jerozolimie, Duch Święty działający wśród apostołów pozwolił zażegnać kryzys związany z napięciem między tymi uczniami Pana, którzy pochodzili
z narodu żydowskiego, a tymi pochodzącymi z narodów pogańskich. Czy ci pochodzący
z pogaństwa mają zachowywać żydowskie prawa i tradycje poczynając od obrzezania, czy też wiara w Chrystusa nie zobowiązuje ich do przestrzegania tych rytualnych przepisów Starego Testamentu. To właśnie w tym momencie Duch Święty natchnął apostołów do podjęcia wiekopomnej decyzji. Zachowując szacunek dla Starego Przymierza, apostołowie wskazali nową drogę, drogę do Chrystusa, Syna Bożego, który przyszedł na świat, aby przynieść wszystkim ludziom – Żydom i poganom – miłość Ojca w przymierzu nowym i wiecznym. Znakiem tego przymierza nie jest już obrzezanie czy inne starotestamentalne rytuały,
ale chrzest i Eucharystia, a prawem – przykazanie miłości. Tak właśnie rodzący się Kościół, nowy lud Boży, wyszedł ze swej żydowskiej kolebki do całego świata i stał się matką żywej wiary dla wszystkich narodów.

Nie był to jednak proces łatwy. Dokonał się – jak słyszeliśmy – pośród „niemałych sporów”. Napięcia i konflikty są obecne w każdej ludzkiej społeczności. Są więc one także częścią życia Kościoła. Ale potrzebujemy też zauważyć, że Kościół nie jest tylko ludzki. Kościół jest najpierw dziełem Boga, jest Ciałem Chrystusa. Dlatego właśnie Duch Święty, Duch Chrystusa Zmartwychwstałego, pomógł młodemu Kościołowi przezwyciężyć kryzys
i nabrać nowych sił do głoszenia Ewangelii o Jezusie Chrystusie wszystkim i wszędzie.

Powtarza się to ustawicznie w historii Kościoła. Nawet kościelne kryzysy i spory nie wymykają się Opatrzności Bożej. Kościół, którego duszą jest Duch Święty, zmierza
po drogach czasu aż do dnia, w którym spełnią się wszystkie złożone mu Boże obietnice. Zobaczyliśmy to dziś w wizji Miasta Świętego, jaką przyniosło nam czytanie Apokalipsy. Miasto, któremu „nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła”, to właśnie nasz Kościół już w chwale Nieba, to niebieskie Jeruzalem, do którego zmierzamy, umacniani tu na ziemi słowem i sakramentalną obecnością Jezusa Chrystusa. On wraz z Ojcem – jak słyszeliśmy w Ewangelii – posyła swemu Kościołowi Ducha Świętego, aby „wszystkiego nauczyć i przypomnieć wszystko”, co powiedział sam Jezus. Choć więc wciąż zagraża nam niebezpieczeństwo błędu i zamieszania, pokładamy nadzieję w Panu, który jest „światłością świata” i ma moc dać Kościołowi i światu swój pokój.

Słowo Boże z dzisiejszej niedzieli spełnia się także w dziejach naszego Kościoła lokalnego, w historii naszej diecezji. Jej prastare korzenie sięgają aż misji jej patronów – świętych Braci Międzyrzeckich, Pierwszych Męczenników Polski: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, a więc początku drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa
i pierwszych lat polskiej państwowości. Nasze źródła możemy też dostrzegać w historycznej diecezji lubuskiej, utworzonej w XII wieku, która obejmowała podówczas ziemie leżące
w rozwidleniu rzek Odry i Warty. Burzliwe były losy tych ziem przez kolejne wieki,
w których zmieniało się też oblicze żyjącego tu Kościoła. Dziś jednak koncentrujemy naszą uwagę na momencie sprzed 50 lat, kiedy to powojenna kościelna administracja gorzowska pod rządami sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty, bullą papieża Pawła VI, w 1972 roku stała się pełnoprawną diecezją. To właśnie nasza diecezja, najpierw gorzowska, a dziś zielonogórsko-gorzowska, stanowi Kościół lokalny, w którym gromadzi nas Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. Jej jubileusz wkrótce będziemy celebrować.

Jubileuszowe obchody odbędą się w sanktuarium diecezjalnym w Rokitnie pod hasłem, „Pokój wam!”. Są to słowa, jakie Pan Jezus skierował po zmartwychwstaniu do swych zalęknionych uczniów. Uroczystości rozpoczną się 13 czerwca i potrwają kilka dni. W tym czasie odbędą się tradycyjne pielgrzymki środowisk diecezjalnych oraz Diecezjalne Dni Młodzieży. Główne zaś święto zaplanowano na sobotę 18 czerwca. Ten dzień jest zarazem dniem odpustu ku czci Matki Bożej Rokitniańskiej, patronki naszej diecezji. Chcemy więc powierzyć opiece Matki Najświętszej teraźniejszość i przyszłość diecezjalnego Kościoła oraz nasze osobiste losy. Już dziś zapraszam do wspólnego świętowania wszystkich diecezjan, duszpasterzy i wiernych, zwłaszcza zaś członków rad parafialnych. Zapraszam także wszystkie ruchy, stowarzyszenia oraz wspólnoty, które tworzą duchowy krajobraz naszej diecezji, jak również małżeństwa i rodziny, dla których jest to dzień ich diecezjalnej pielgrzymki. Ponieważ zaś jubileuszowej mszy św. przewodniczyć będzie bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego, serdeczne zaproszenie kieruję także
do żołnierzy, którzy służą na terenie nasze diecezji, oraz ich rodzin. W obliczu barbarzyńskiej agresji Rosji na Ukrainę, chcemy zapewnić o duchowym wsparciu tych, którzy stoją na straży pokoju i bezpieczeństwa naszej Ojczyzny oraz modlić się wspólnie o pokój na świecie,
a szczególnie w Ukrainie.

Dziękując Bogu Wszechmogącemu za 50 lat naszej diecezji, chcemy także zauważyć,
że dokładnie w połowie tego półwiecza, w 1997 roku, staliśmy się uczestnikami niepowtarzalnego wydarzenia. Była to właśnie wspominana już pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do naszej diecezji i spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim. 25. rocznica tej obecności to także powód do świętowania. Rocznicowe obchody rozpoczną się w naszych parafiach już 2 czerwca, a w kolejnych dniach trwać będą w Gorzowie Wlkp. Na główne uroczystości zapraszamy 5 czerwca w niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Tego dnia
w katedrze sprawować będziemy mszę św., a potem w Marszu dla Życia i Rodziny przejdziemy sprzed grobu sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty na plac św. Jana Pawła II
przy kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski, gdzie przygotowany będzie festyn
dla rodzin oraz koncert.

Przed 25 laty w Gorzowie Wielkopolskim spotkaliśmy się z Ojcem Świętym. Niech nasza żywa pamięć o tym wydarzeniu sprzyja przekazywaniu następnym pokoleniom świadectwa
o nauczaniu św. Jana Pawła II i wadze tego pontyfikatu dla historii Polski i świata.

Wszystkim Diecezjanom i Pielgrzymom z okazji jubileuszu diecezji udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

 

 

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Jubileusz 25-lecia pielgrzymki św. Jana Pawła II do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

• 2 czerwca – Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II w parafii (podać szczegóły)

• 4-5 czerwca – Program rocznicowy w Gorzowie Wlkp.

• 5 czerwca – Główne obchody

12.00 – Msza św. w katedrze pod przew. bp. Tadeusza Lityńskiego;

13.00 – Marsz dla Życia i Rodziny

15.00 – Festyn rodzinny na placu św. Jana Pawła II

17.00 – Koncert: Joszko Broda i zespół Dzieci z Brodą.

 

Jubileusz 50-lecia Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,
Odpust ku czci MB Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

• 13-15 czerwca - Diecezjalne pielgrzymki środowiskowe (szczegóły na plakacie)

• 16 czerwca (Boże Ciało) – Uwielbienie Młodych, 19.30

• 17 czerwca – Diecezjalny Dzień Młodzieży, 15.00-21.00

• 18 czerwca – Jubileusz Diecezji – Obchody centralne

10.00 – Różaniec

11.00 – Katecheza jubileuszowa

12.00 Msza św. pod przew. biskupa polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza

Festyn rodzinny – w programie m. in: poczęstunek dla pielgrzymów, występy scholi „Urwisy Maryi” z Gorzowa Wlkp. i zespołu „Drzewiczanie”
z Kostrzyna n. Odrą, atrakcje dla dzieci, pokaz sprzętu wojskowego, strażackiego i policyjnego, kiermasz produktów regionalnych.

„Wakacje z uśmiechem” to bezpłatne 8-dniowe wyjazdy, organizowane przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, dla młodych osób (w wielu od 12 do 18 lat) z Ukrainy, które uciekając przed wojną znalazły schronienie w Polsce.

 
Kiedy i gdzie?
 
„Wakacje z uśmiechem” odbędą się w trzech terminach:
 
I
 
7 – 14 lipca 2022 r.
 
Dom rekolekcyjno-formacyjny „Dobre Miejsce”
 
ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa
 
II
 
15 – 22 lipca 2022 r.
 
Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu
 
ul. Drzymały 1c
skr. poczt 29
45-310 Opole
 
III
 
25 lipca – 1 sierpnia 2022 r.
 
BURSA SZKOLNA nr 1
w Radomiu
 
ul. Kościuszki 5
26-600 Radom
 
 
 
Jakie atrakcje zostały przygotowane dla uczestników?
 
Dla uczestników zostały przewidziane następujące atrakcje:
 • zwiedzanie miasta i wycieczki terenowe;
 • zajęcia edukacyjne z historii i kultury polskiej;
 • zawody sportowe;
 • zajęcia taneczne i integracyjne;
 • zajęcia muzyczne;
Ważne informacje:
 • W wyjeździe mogą wziąć udział młode osoby z Ukrainy w wieku od 12 do 18 lat, które w wyniku działań wojennych na Ukrainie znalazły schronienie w Polsce.
 • Całość kosztów pobytu uczestników oraz transport zorganizowanych grup pokrywa Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
 • Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach z łazienką.
 • Uczestnicy będą mieli zapewnione trzy posiłki dziennie (śniadanie – obiad – kolacja), a także wodę do picia.
 • Całodobową opiekę nad uczestnikami zapewniają stypendyści Fundacji oraz wolontariusze. Na każdym z wydarzeń będą obecni tłumacze.
 Jak zgłosić się na wyjazd?
Szczegółowych informacji udziela:
Ks. Łukasz Malec – tel. 734 430 294
Termin zapisów: 30 maja 2022 r.
 
«Канікули з усмішкою» для молоді з України
«Канікули з усмішкою» – це безкоштовний 8-денний табір, організований Фондом «Dzieło Nowego Tysiąclecia» для молоді (віком від 12 до 18 років) з України, яка, рятуючись від війни, знайшла притулок у Польщі.
Коли та де?
«Канікули з усмішкою» пройдуть у три дати:
 
І
 
7-14 липня 2022 року
 
Будинок реколекцій та формування «Dobre Miejsce»
 
вул. Девайтіс 3 (Dewajtis 3)
 01-815 Варшава
 
II
 
15-22 липня 2022 року
 
Вища міжєпархіальна духовна семінарія в Ополі
 
вул. Drzymała 1C
 
45-310 Ополе
 
III
 
25 липня - 1 серпня 2022 року
 
ШКОЛЬНА БУРСА No1
 в Радомі
 
вул. Костюшко 5 (Kościuszki 5)
 26-600 Радом
 
Які розваги підготували для учасників?
Для учасників заплановані такі розваги  :
 • екскурсії ;
 • цікаве заняття з історії та культури Польщі;
 • спортивні змагання;
 • танцювальна та інтеграційна діяльність;
 • музичні забави;
Важлива інформація:
 • Поїздка відкрита для молодих людей з України віком від 12 до 18 років, які знайшли притулок у Польщі внаслідок бойових дій в Україні.
 • Повні витрати на перебування учасників та транспортування організованих груп покриває фонд «Dzieło Nowego Tysiąclecia».
 • Учасники будуть розміщені в кімнатах з окремою ванною кімнатою.
 • Учасники будуть забезпечені триразовим харчуванням (сніданок — обід — вечеря), а також питною водою.
 • Стипендіати та волонтери Фонду забезпечують цілодобовий догляд за учасниками. На кожному з заходів будуть присутні перекладачі.
 Як подати заявку на поїздку?
Детальну інформацію надають:
o. Łukasz Malec - або +48 734-430-294 (польська мова)
Кінцевий термін реєстрації: 30 травня 2022 року
 
ks. Łukasz Malec
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
Kurii Biskupiej Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej
tel. 734 430 294

Jak pomóc Ukrainie z diecezjalną Caritas? Szczegóły: TUTAJ.

Bóg zapłać Parafianom i Gościom, którzy wzięli udział w kiermaszu i ofiarowali wsparcie na malowanie naszego kościoła a paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia Miłośników Gminy Skąpe i Zespołowi Śpiewaczemu Gamma za wykonanie pięknych ozdób, stroików i dekoracji wielkanocnych.

W Wielką Sobotę zebralismy 1300 zł i przekazaliśmy. Dzięki Parafianom!

Dla Szkoły w Radoszynie przekazujemy 400 zł zebrane w dniu 10 kwietnia 2022 roku na cel jakim  jest ufundowanie sztandaru szkoły.

Tajemnica_Maryi.pdf (louisgrignion.pl) 

W Świebodzinie uchodźcy z Ukrainy już mogą korzystać ze sklepu, w którym płaci się specjalną walutą: słowem dziękuję. Powstał on dzięki współpracy starostwa powiatowego i ludzi chętnych do pomocy.

Aktualnie w sklepie najbardziej potrzebna jest żywność oraz artykuły higieniczne - ten towar najszybciej znika. Osoby dobrej woli, które chcą zaangażować się w dalszą pomoc, mogą przynosić żywność do sklepu, który mieści się przy Placu Dworcowym w Świebodzinie w budynku byłej „Samosi”. Punkt pomocowy jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 16.00. Będzie on funkcjonował tak długo, jak będzie potrzeba.

W piątek 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego papież Franciszek poświęcił Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Ojciec Święty dokonał tego w bazylice Świętego Piotra w Rzymie podczas specjalnego nabożeństwa o godz. 17.00. Akt ten jest odpowiedzią Stolicy Apostolskiej na prośbę ukraińskich biskupów oraz wiernych z różnych krajów świata.

 

AKT POŚWIĘCENIA

NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju.

My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojnach światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych.  Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie!

W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To On dał nam Ciebie a Twoje Niepokalane Serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty.

Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą.

Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „Nie mają wina” (J 2, 3). O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji.

Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.

Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy.

Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.

Ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę.

Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia.

Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego.

Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości.

Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa.

Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój.

 

Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałeś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące Serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością.

Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J 19, 26): w ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę.

My zatem, Matka Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata.

Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen.

 

Akt poświęcenia rodziny: Akt-Poświęcenia-Rodziny-Niepokalanemu-Sercu-Maryi.pdf (przemyska.pl)

 

Poświęcone mi Rodziny

 

a Jakże pociesza mnie ten dzień spędzony na modlitwie w prostym i serdecznym braterstwie - z rodziną, która poświęciła mi się i należy do Mnie! Chcę teraz przekazać wam Moje słowo pociechy. Niech ono dodaje wam otuchy wśród codziennych trudów waszego życia! Kocham was. Jestem obecna wśród was. Mówię do was i prowadzę was, gdyż jesteście narzędziami Mojej matczynej woli. 

b Spoglądam z miłością na poświęcone Mi rodziny. W tych czasach gromadzę je i wprowadzam w głębiny Mojego Niepokalanego Serca, by tam mogły znaleźć schronienie i bezpieczeństwo, umocnienie i obronę. Jak lubię być wzywana jako Mama i Królowa moich Kapłanów, tak samo lubię być wzywana jako Mama i Królowa rodzin Mnie poświęconych. 

c Jestem Mamą i Królową rodzin. Czuwam nad ich życiem, biorę do serca ich problemy, interesuję się nie tylko dobrem duchowym wszystkich ich członków, ale również materialnym. Kiedy poświęcacie rodzinę Memu Niepokalanemu Sercu, to tak jakbyście otwierali drzwi waszego domu dla waszej Niebieskiej Mamy. Zapraszacie Ją, by weszła, i robicie dla Niej miejsce, by wypełniała coraz bardziej Swoją Macierzyńską rolę. 

d Dlatego właśnie pragnę, aby wszystkie rodziny chrześcijańskie poświęciły się Memu Niepokalanemu Sercu. Proszę, by otwarły się dla mnie drzwi wszystkich domów, abym mogła wejść i ustanowić pośród was Moją macierzyńską siedzibę. Wchodzę wtedy jako wasza Mama, mieszkam z wami i biorę udział w całym waszym życiu. 

e Przede wszystkim biorę sobie do serca wasze życie duchowe. Staram się doprowadzić dusze członków rodziny do stałego życia w stanie łaski Bożej. Gdzie wchodzę, tam ustaje grzech. Gdzie przebywam, tam jest ze Mną zawsze łaska i Boża światłość. Gdzie ja mieszkam, tam mieszka ze Mną czystość i świętość. Moje pierwsze matczyne zadanie polega na sprawieniu, by członkowie rodziny żyli w stanie łaski i wzrastali w świętości przez praktykowanie wszystkich cnót chrześcijańskich. 

f Sakrament małżeństwa udziela wam szczególnej łaski, byście wzrastali razem, a Moje zdanie polega na pogłębianiu jedności rodzinnej, na prowadzeniu męża i żony do coraz głębszej i duchowej wspólnoty, do uszlachetnienia ich ludzkiej miłości. Chcę ją uczynić doskonałą i wprowadzić ją do Serca Jezusowego, by mogła przyjąć nową formę wyższej doskonałości, wyrażającą się w miłości czystej i nadprzyrodzonej. Wzmacniam coraz bardziej jedność w rodzinach. Prowadzę je do większego wzajemnego zrozumienia. Pozwalam im odczuć nowe wymagania delikatniejszej i głębszej wspólnoty. 

g Prowadzę członków rodziny drogą świętości i radości. Musi ona być budowana i przemierzana razem, żeby mogli osiągnąć doskonałość miłości i cieszyć się cennym darem pokoju. W taki sposób kształtuje dusze Moich dzieci i drogą życia rodzinnego prowadzę je na szczyt świętości. 

h Chcę wejść w wasze rodziny, żeby je uświęcić i doprowadzić do doskonałej miłości. Pragnę pozostać z wami i uczynić waszą rodzinną jedność owocniejszą i mocniejszą. 

i Czuwam także nad materialnym dobrem rodzin Mnie poświęconych. 

j Największym dobrem rodziny są dzieci. Są one znakiem szczególnej miłości Jezusa i miłości Mojej. Trzeba pragnąć dzieci, przyjmować je, wychowywać jak najcenniejsze klejnoty rodzinnej własności. Kiedy wchodzę do rodziny, natychmiast interesuję się dziećmi; one także stają się Moimi. Biorę je za rękę, pomagam im iść drogą realizacji Bożego planu, który dla każdego z nich został nakreślony od całej wieczności. Kocham je. Nigdy ich nie opuszczam. Stają się cenną cząstką Mojej matczynej własności. 

k Czuwam w sposób szczególny nad waszą pracą. Nigdy nie pozostawiam was bez pomocy Bożej Opatrzności. Biorę wasze ręce i otwieram je na plan, który Pan realizuje każdego dnia - dzięki waszej ludzkiej współpracy. 

l Moje pokorne, wierne i codzienne matczyne działanie w małym i biednym domu w Nazarecie umożliwiło spełnienie się planów Ojca. Realizowały się one poprzez ludzkie wzrastanie Syna, powołanego do urzeczywistnienia dzieła Odkupienia dla waszego ocalenia. Wzywam was do podobnego realizowania planu Ojca przez wasze ludzkie współdziałanie w waszej codziennej pracy. 

m Musicie wypełnić waszą część, jak Ojciec Niebieski wypełnia Swoją. Wasze działanie musi połączyć się z działaniem Bożej Opatrzności, aby praca mogła wydać owoc w postaci dóbr pożytecznych dla utrzymania waszego życia, dla ubogacenia samej rodziny w taki sposób, by jej członkowie mogli zawsze cieszyć się dobrobytem duchowym i materialnym. 

n Następnie pomagam wam wypełnić plan Bożej woli. Sprawiam, że wasza praca staje się bardziej owocną duchowo, ponieważ czynię z niej źródło zasług dla was i okazję do zbawienia wielu Moich biednych zagubionych dzieci. Wtedy aktywność łączy się w was z miłością, praca - z modlitwą, zmęczenie - z gorącym pragnieniem coraz intensywniejszej miłości. Tak więc przez waszą współpracę z wolą Ojca kształtujecie arcydzieło Opatrzności, które przez was staje się konkretne i codzienne. 

o Nie lękajcie się. Tam gdzie Ja wchodzę, wchodzi ze Mną również bezpieczeństwo. Niczego wam nigdy nie zabraknie. Doskonale wasze działanie, oczyszczam waszą pracę. 

 p Biorę również udział we wszystkich waszych troskach. Wiem, że dziś liczne są troski rodziny. Wy również je macie, ale wasze kłopoty stają się Moimi troskami. Dzielę z wami wasze cierpienia. W tych bardzo trudnych czasach obecnego oczyszczenia przebywam jako zatroskana i bolejąca Mama w rodzinach, które są Mi poświęcone. Biorę rzeczywisty udział w każdym waszym cierpieniu. Bądźcie więc radośni. 

q To są moje czasy. ,,Czasy" znaczy dni, w których żyjecie. Są ,,Moje", ponieważ Moja wielka i silna obecność wyciska na nich ślad. Czasy te będą stawać się jeszcze bardziej Moimi w miarę rozszerzania się i umacniania Mojego zwycięstwa. Przewyższy ono zwycięstwo należące obecnie do Mojego przeciwnika. Moja obecność umocni się i stanie nadzwyczajna, zwłaszcza w rodzinach poświęconych Mojemu Niepokalanemu Sercu. Wszyscy ją odczują i będzie ona dla was źródłem szczególnej pociechy. 

r Postępujcie naprzód w ufności, nadziei, wyciszeniu się, w waszej codziennej pracy, modlitwie i pokorze. Niech wzrasta ciągle wasza czystość i prawa intencja. Postępujcie naprzód ze Mną na trudnej drodze pokoju serca i pokoju w waszych rodzinach. 

s Jeżeli pójdziecie drogą, którą wam wytyczyłam, jeżeli posłuchacie i zrealizujecie wszystko, co wam dziś powiedziałam, wasze rodziny staną się pierwszymi pączkami Mojego tryumfu: pączkami małymi, ukrytymi, cichymi. Pojawiają się one teraz w każdym zakątku ziemi jako zapowiedź nowej epoki i nowych czasów, stojących już u waszych drzwi. Dodaję wam wszystkim otuchy i błogosławię. 

 

Fragment tekstu pochodzi z książki, którą często poleca i rozważa Ksiądz Piotr Glas, którego bardzo cenię za Prawdę w tych czasach zamętu i miłość do Mamusi - Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej - Księdza Stefano Gobbiego, wydawnictwa Vox Domini. 

 

 

Niedziela 20 marca 2022

Darnawa 8:30 – msza św. z nauką rekolekcyjną

Radoszyn 10:00 – msza  św. z nauką rekolekcyjną

Skąpe 11:30 – msza św. z nauka rekolekcyjną

 

Poniedziałek 21 marca 2022

Radoszyn 9:30 w kościele - nauka, spowiedź i Komunia św. dla uczniów szkoły radoszyńskiej.

Darnawa 17:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną

Radoszyn 17:45 – msza  św. z nauką rekolekcyjną

Skąpe 19:00 – msza św. z nauka rekolekcyjną

 

Wtorek 22 marca 2022

Darnawa 16:55 – 17:15 - spowiedź,

Darnawa 17:00 msza św. z nauką rekolekcyjną

Radoszyn 17:15 – 17:45 - spowiedź

Radoszyn 17:45 – msza św. z nauką rekolekcyjną

Skąpe 18:30 – 19:00 - spowiedź

Skąpe 19:00 msza św. z nauką rekolekcyjną

Figura Matki Bożej Fatimskiej przybyła do Lwowa bezpośrednio z portugalskiego sanktuarium. Trafiła do greckokatolickiej świątyni Narodzenia Najświętszej Marii Panny we lwowskiej dzielnicy Sichów. Przywitał ją greckokatolicki metropolita Lwowa abp Ihor Woźniak, który nazwał Matkę Boską z Fatimy „symbolem pokoju”. Przybycie oficjalnej figury fatimskiej do największej cerkwi greckokatolickiej Lwowa, rozpoczyna wśród ukraińskich katolików obrządku wschodniego czas przygotowaniu do aktu poświecenia Matce Bożej Rosji i Ukrainy, jakiego dokona Papież Franciszek 25 marca na Watykanie, a kard. Konrad Krajewski w Fatimie.

Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie, rozpoczął swoje duchowe przygotowanie do aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Marii, poprzez odmawianie nowenny w każdej parafii i wspólnotach zakonnych.

Figura Matki Bożej Fatimskiej pozostanie we lwowskiej świątyni do 15 kwietnia.

Na stronie Caritas Archidiecezji Przemyskiej czytamy:

"Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, ich ofiarności i solidarności udało się także przekazać na teren Ukrainy już 45 tirów i 33 busy z żywnością, wodą, suchym prowiantem, środkami higienicznymi, lekami, kocami, itp. Jesteśmy w trakcie organizowania 100 agregatów prądotwórczych do przekazania dla ukraińskich szpitali oraz obiektów publicznych."

 

Jeśli więc ktoś chce pomagać Ukraińcom pozostałym na terenie Ukrainy, można wpłacać pieniądze na konto Caritas Archidiecezji Przemyskiej - konto na dołączonym zdjęciu.

 

W niedzielę 20 marca 2022 roku do puszki uzbieraliśmy 1100 zł i zostały wpłacone na konto Caritas Archidiecezji Przemyskiej

 

Niebywała perfidia ze strony aborcjonistek: kobietom uciekającym przed wojną oferują swoje mordercze „wsparcie”. Aborcyjny Dream Team proponuje kobietom, które przybyły do Polski z Ukrainy, pomoc w zabiciu ich dzieci.

Wojna, w której giną ludzie, jest dla aborcyjnych hien okazją do zarobienia pieniędzy. Normalnie ludzie oferują uchodźcom lokum, jedzenie, pomoc medyczną czy transport, a aborcjonistki – zabijanie dzieci. Tak! Aborcyjny Dream Team bez skrępowania opublikował na swoich profilach społecznościowych informacje i instrukcje, skierowane do Ukrainek, jak mogą nabyć tabletki, które zabiją ich nienarodzone dzieci.

 żródło: Aborcjonistki z ADT żerują na ofiarach wojny. Oferują pomoc w zabijaniu ukraińskich dzieci - Fundacja Życie i Rodzina - fundacja obywatelska prolife (zycierodzina.pl) 

 „Wiemy, że do badań naukowych, a w niektórych przypadkach także do produkcji preparatów przeciw Covid-19 korzystano z komórek otrzymanych od dzieci zabitych w wyniku aborcji. (…) Nie można rozwijać nauki kosztem życia ludzi. (…) Jako ludzie musimy szukać prawdy i trzymać się jej, bo inaczej popadamy w działania zbrodnicze.” – mówi lek. med. Katarzyna Ratkowska Zapraszamy do przeczytania rozmowy.

czytaj: Dr Ratkowska: Nie można rozwijać nauki kosztem życia ludzi - Fundacja Życie i Rodzina - fundacja obywatelska prolife (zycierodzina.pl)

Rosyjska agresja na Ukrainę wywołuje kryzys humanitarny, z jakim nie mieliśmy do czynienia w naszej części Europy od czasów II wojny światowej. Miliony Polaków odpowiedziało gotowością do niesienia pomocy uchodźcom i Ukraińcom, którzy zostali w swojej ojczyźnie. Aby wsparcie było celowe i efektywne powinno być skoordynowane. Dlatego powstała – przygotowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów - platforma PomagamUkrainie.gov.pl

Portal jest centralną, zweryfikowaną bazą danych o różnorodnych w formie działaniach pomocowych. Przygotowana zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim platforma PomagamUkrainie.gov.pl umożliwia uchodźcom wyszukanie praktycznych informacji o dostępnym wsparciu. Natomiast Polacy, a także polskie samorządy, organizacje pozarządowe i firmy, mogą zgłaszać swoje działania pomocowe lub wesprzeć organizatorów już prowadzonych akcji.

Transmisja XLI posiedzenia Rady Gminy Skąpe w kadencji 2018-2023 - Skąpe - Polska Telewizja Internetowa (tv-polska.eu) 

 1. W niedzielę 27 lutego 2022 i w Środę Popielcową, po każdej Mszy Świętej w naszych kościołach zbiórka ofiar do puszek na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.  Te pieniądze będą przeznaczone na zakup koców, śpiworów, materaców, kuchni polowych, żywności, środków medycznych, a także na pomoc uchodźcom, którzy przybędą do Polski. Caritas we współpracy z administracją państwową zadeklarowała udostępnienie około 2 tys. miejsc noclegowych. W miarę potrzeb wsparcie będzie też udzielane w jadłodajniach Caritas na terenie Polski. 
 2. Panie sołtys z Darnawy i Skąpego przyjmują żywość z długim terminem przydatności, środki czystości, środki higieny osobistej, mleko w proszku, słodycze, pampersy, podpaski, ręczniki, pościele, koce. Można przekazać paniom sołtys, bądź do galerii Hosso w Świebodzinie, bądź do ośrodka policyjnego w Niesulicach.
 3. Codziennie o godz. 21:00 na kanale You Tube PARAFIA SKĄPE transmitowany jest Apel Jasnogórski i trwa modlitwa różańcowa o pokój na Ukrainie.
 4. We wtorek o 17:00 w Radoszynie i w środę o 17:00 I w czwartek o 17:00 w Darnawie będą msze święte o pokój na Ukrainie, w Polsce i na świecie.
 5. Codziennie o 15:00 w kościele w Radoszynie koronka do Bożego miłosierdzia o pokój na Ukrainie, w naszej ojczyźnie i na świecie.

 

 Pani Sołtys Wsi Skąpe:

Kochani łączymy się wraz z Szkolnym Schroniskiem
Młodzieżowym w Świebodzinie
Już w drodze do Polski !!!
W ramach łączenia rodzin pierwszym transportem dzisiaj do Świebodzina przybędzie z Ukrainy 8 matek i 5 dzieci (3, 7,12 lat).
Potrzebne na już:
* trwała żywność,
* środki higieny osobistej,
* ręczniki ( nowe) i koce( mogą być używane ale w bardzo dobrym stanie)
Dary można dostarczać na Salę Wiejską w Skąpem
Telefon kontaktowy:
Sołtys - Alicja Walczak - 781 022 024
Świetlicowa - Helena Surwiłło - 783 475 557

Drodzy Diecezjanie,

ostatnie godziny przyniosły nam bardzo tragiczne informacje o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Media przepełnione są obrazami palących się budynków, uciekających w panice mieszkańców wielu ukraińskich regionów. Te widoki przywołują w naszej pamięci bardzo bolesne wspomnienia związane z II wojną światową, gdy i nasza Ojczyzna stanęła wobec okrutnych, imperialistycznych wizji agresorów. Wiele osób, pamiętających tamte wydarzenia żyje ciągle wśród nas, być może nawet w naszych rodzinach.

Potrzeba dziś bardzo mocno naszej, chrześcijańskiej solidarności z mieszkańcami Ukrainy. Włączając się w pragnienie Ojca Świętego Franciszka bardzo proszę, aby najbliższa Środa Popielcowa była w naszych parafiach dniem postu i modlitwy w intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą. Ponadto, w odpowiedzi na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski proszę, aby w najbliższą niedzielę i Środę Popielcową, po każdej Mszy św. zorganizować zbiórkę do puszek, z których ofiary za pośrednictwem Caritas Polska zostaną przekazane uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Niech ten czas będzie dla nas ufnym wołaniem do Boga o pokój i opamiętanie się agresorów. W najbliższą sobotę od godz. 10.00 w parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze odbędzie się Kapłański Dzień Modlitw o Pokój. Jako kapłani chcemy wspólnie trwać przed Panem prosząc o potrzebny pokój w naszych sercach i relacjach międzyludzkich i o nadzieję, z którą będziemy wkraczali w tak trudną rzeczywistość. Niech i w naszych parafiach nie zabraknie czasu modlitwy adoracyjnej właśnie w tej intencji.

Zawierzając losy Ukrainy i naszej Ojczyzny Pani Cierpliwie Słuchającej z Rokitna, pamiętajmy także o naszych Siostrach i Braciach z Ukrainy, którzy mieszkają i pracują pośród nas, na terenie naszej Diecezji. Oni bardzo potrzebują naszego wsparcia, dobrego słowa, ale może i konkretnych gestów pomocy. Wielu z ich bliskich ciągle mieszka na Ukrainie, pośród toczących się walk. Niech ten czas uczyni nas posłańcami pokoju, poprzez naszą codzienną modlitwę i gesty miłości, które pomogą nam doświadczyć zwycięstwa Chrystusa nad każdym złem.

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 24 lutego 2022 r.

APEL
KATOLICKICH BISKUPÓW POLSKI I UKRAINY
O POSZUKIWANIE DIALOGU I POROZUMIENIA
W CELU ZAŻEGNANIA NIEBEZPIECZEŃSTWA DZIAŁAŃ WOJENNYCH

 

Z niepokojem przyjmujemy informacje o tym, iż ostatnie serie rozmów między Rosją a Zachodem nie doprowadziły do porozumienia. W swoich wystąpieniach przywódcy wielu państw wskazują na zwiększanie presji ze strony rosyjskiej wobec Ukrainy, u której granic masowo gromadzone jest uzbrojenie i wojsko. Okupacja Donbasu i  Krymu dowiodły, iż Federacja Rosyjska - naruszając suwerenność państwową i integralność terytorialną Ukrainy - odnosi się w sposób lekceważący do obowiązujących zasad prawa międzynarodowego. Zaistniała zaś sytuacja jest dla krajów Europy środkowo-wschodniej oraz całego kontynentu europejskiego wielkim zagrożeniem, które może zniszczyć dotychczasowy dorobek wielu pokoleń budujących pokojowy ład i jedność Europy.

 1.         Reżimy totalitarne XX wieku przyniosły światu tragiczne doświadczenia wojen oraz terroru politycznego, lekceważąc autorytet Boga. W imię fałszywych ideologii skazywano na zagładę całe narody, niszczono poszanowanie godności osoby ludzkiej a istotę sprawowania władzy politycznej sprowadzano wyłącznie do przemocy.

Także i dzisiaj chcemy wyraźnie podkreślić, iż każda wojna jest nieszczęściem i nie może być nigdy odpowiednim sposobem rozwiązywania problemów międzynarodowych. Nigdy nim nie była i nigdy nie będzie, ponieważ rodzi ona nowe, poważniejsze konflikty. Gdy wybucha wojna, staje się „bezsensowną rzezią”, „ryzykiem, od którego nie ma odwrotu”, która niszczy teraźniejszość i zagraża przyszłości ludzi: „Przez pokój nic nie ginie, przez wojnę można utracić wszystko”. W ostatecznym rozrachunku wojna jest zawsze porażką ludzkości. Jest wyrazem barbarzyństwa i całkiem nieskutecznym narzędziem rozwiazywania nieporozumień. Papież Paweł VI  podczas swojego wystąpienia na Sesji Konferencji Rozbrojeniowej ONZ w 1978 r. nazwał wojnę „irracjonalnym i niemożliwym do zaakceptowania środkiem regulowania sporów między państwami”.

„Wszelkie działania wojenne, zmierzające bez żadnej różnicy do zniszczenia całych miast lub też większych połaci kraju z ich mieszkańcami, są zbrodnią przeciw Bogu i samemu człowiekowi, zasługującą na stanowcze i natychmiastowe potępienie” (Gaudium et spes, 80).

„Działania w sposób zamierzony sprzeczne z prawem narodów i jego powszechnymi zasadami, podobnie jak nakazujące je zarządzenia, są zbrodniami. Nie wystarczy ślepe posłuszeństwo, by usprawiedliwić tych, którzy się im podporządkowują. Zagłada ludu, narodu czy mniejszości etnicznej powinna być potępiona jako grzech śmiertelny. Istnieje moralny obowiązek stawiania oporu rozkazom, które nakazują ludobójstwo (KKK 2313).

 

2.         Poszukiwanie alternatywnych wobec wojny sposobów rozwiązywania międzynarodowych konfliktów stało się dzisiaj niezwłoczną potrzebą, gdyż przerażająca siła narzędzi zniszczenia dostępnych nawet średnim i małym mocarstwom, oraz coraz silniejsze powiązania istniejące między narodami całej ziemi utrudniają dziś czy wręcz praktycznie uniemożliwiają ograniczenie skutków konfliktu. Nauczeni doświadczeniem poprzednich pokoleń  zwracamy się więc z apelem do rządzących o powstrzymanie się od działań wojennych. Zachęcamy przywódców do niezwłocznego wycofania się z drogi stawiania ultimatum i wykorzystywania innego państwa, jako karty przetargowej. Wszelkie rozbieżności interesów winny być rozwiązywane nie przy użyciu broni, ale na drodze porozumień . Wspólnota międzynarodowa winna solidarnie połączyć swoje wysiłki i aktywnie wesprzeć wszystkimi możliwymi sposobami będące w zagrożeniu społeczeństwo.

3.         W imieniu własnym i naszych wspólnot przypominamy, iż „popieranie pokoju w świecie jest nieodłącznym elementem posłannictwa, przez które Kościół kontynuuje zbawcze dzieło Chrystusa na ziemi. Kościół jest bowiem „w Chrystusie ‘sakramentem’, czyli znakiem i narzędziem pokoju w świecie i dla świata. Budowanie prawdziwego pokoju jest wyrazem chrześcijańskiej wiary w miłość Boga do każdego człowieka. Z wyzwalającej wiary w miłość Boga pochodzi nowa wizja świata i nowy sposób podejścia do bliźniego, niezależnie od tego, czy jest on pojedynczą osobą, czy całym narodem: to wiara natchniona przez pokój, który Chrystus pozostawił swoim uczniom (J 14,27), przemienia i odnawia życie (KNSK, 516). Fundamentem relacji międzyludzkich kultury judeochrześcijańskiej są wartości: wiary, nadziei i miłości a także prawdy, piękna i dobra bez których nie ma i nie będzie trwałej pokojowej przyszłości. Obecna sytuacja, domaga się od chrześcijan tradycji wschodniej i zachodniej pełnej odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość naszego kontynentu oraz gotowości ponoszenia ofiar w obronie wspólnoty rodzinnej, narodowej i państwowej.

4.         W związku z tym zapraszamy wszystkich do połączenia się we wspólnej modlitwie: „Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna […], która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen. (św. Jan Paweł II).

Arcybiskup Większy Światosław Szewczuk
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

Arcybiskup Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki
p.o. Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy

Arcybiskup Eugeniusz Popowicz

Metropolita Przemysko-Warszawski

Kościoła Greckokatolickiego w Polsce

Biskup Nił Łuszczak
Administrator Apostolski sede vacante 
Greckokatolickiej Eparchii Mukaczewskiej
sui iuris


Kijów – Warszawa – Lwów – Użhorod, dnia 24 stycznia 2022 roku

Policjanci przestrzegają - nie pozwólcie się Państwo oszukiwać. Pamiętajcie - policjanci nie dzwonią i nie pytają o wasze pieniądze i dane kont bankowych. Nigdy nie przekazujcie waszych pieniędzy obcym osobom i nie wpłacajcie na obce konta. Jeśli ktoś do was dzwoni i prosi o pieniądze, proszę się rozłączyć i powiadomić policję pod numerem 112.

 

07-09. I -  Trzeźwościowe – opłatkowe                                           

11-13.II -  Dla młodzieży

25-27.II -   Trzeźwościowe

     08.IV -   Nabożeństwo Kalwarii Rokitniańskiej 

19-22.IV -   Rekolekcje Trzeźwości dla kapłanów                                

      03.V.-   Pielgrzymka Trzeźwości Ziem Zachodnich

20-22.V  -  Trzeźwościowe    

     13.VI -  Msza św. odpustowa Apostolstwa Trzeźwości               

16-18. IX-  Trzeźwościowe

07-09. X  Trzeźwościowe

21-23. X -  Dla młodzieży

11-13.XI -  Trzeźwościowe

 

Informacje o rekolekcjach można uzyskać:

 

Ks. Kan. Henryk Grządko :  600 857 105 lub 95 7227105

Stanisław Szuflak:  605 602 262  

www.rokitno.org

                                                                                     

 

Zgłoszenie pobytu – obowiązkowe:

 

Janusz Łowigus : 696 055 229                                            

Koszt pobytu 180 netto + 10 zł koszty organizacyjne

                              

Serdecznie zapraszamy:  

 

Fundacja Lux Veritatis zrealizowała film biograficzny, poświęcony św. Albertowi Chmielowskiemu pt.: „Nędzarz i Madame”. Obraz ten wejdzie do kin w dniu 12 listopada br., w 32. rocznicę kanonizacji brata Alberta, której dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II.

W naszej GALERII zamieszczone są zdjęcia z odpustu parafialnego w Skąpem. Msza święta była dziękczynieniem rolników ze Skąpego za plony. Dzieci przeżywały rocznicę Pierwszej Komunii świętej. Mszy św. przewodniczył ks. prof. Dariusz Śmierzchalski - Wachocz. 

Film „Fatima” – najbardziej przekonująca adaptacja objawień w kinach już od 1 października.

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, poruszająca opowieść o objawieniach fatimskich, które dały siłę milionom chrześcijan.

Specjalnie skomponowany do filmu utwór śpiewa ANDREA BOCELLI.

Jest rok 1917. Świat pogrążony jest w mrokach Pierwszej Wojny Światowej. Do małej portugalskiej wioski Fatimy, podobnie jak do tysięcy miejscowości w całej Europie płyną dramatyczne wieści o tysiącach zabitych.  Do domów wracają okaleczeni i pozbawieni nadziei weterani. W takich chwilach łatwo o zwątpienie i załamanie. Właśnie w takich okolicznościach troje dzieci z Fatimy doświadcza niezwykłego spotkania. Ich oczom ukazuje się Matka Boża, by przekazać im przepowiednie dla świata. Relacje dzieci z tego wydarzenia spotykają się z wielkim sceptycyzmem zarówno osób świeckich jaki i przedstawicieli Kościoła. Nikt nie traktuje poważnie dziecięcych opowieści. A jednak wieść o cudownych wydarzeniach w Fatimie roznosi się coraz dalej. Tysiące pielgrzymów przybywają do wioski, a cud fatimski zaczyna odmieniać ich losy, wywierając przemożny wpływ także na instytucję Kościoła i na cały świat.

  • Produkcja: Portugalia/USA 2021
  • Gatunek: dramat
  • Reżyseria: Marco Pontecorvo (autor zdjęć do „Gry o Tron” i „Rzymu”),
  • Obsada: Harvey Keitel, Goran Visnjic, Joaquim de Almeida, Sonia Braga
  • Zwiastun: https://youtu.be/YXE7mG6lz78
 

Ksawery Szlenkier jako Prymas Tysiąclecia w produkcji „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”

Oficjalny film uroczystości beatyfikacyjnych kardynała Wyszyńskiego oraz matki Róży Czackiej w kinach od 17 września

Spektakularna filmowa realizacja opowiadająca nieznane szerszej publiczności losy wojenne księdza porucznika Stefana Wyszyńskiego – przyszłego Prymasa Polski. Jest rok 1944, w ferworze wojny poznajemy młodego księdza Wyszyńskiego, który niedawno został mianowany kapelanem oddziału na terenie Puszczy Kampinoskiej. Równolegle działa on w powstańczym szpitalu. Wszyscy znają go tam pod pseudonimem „Radwan III”. Wojenna rzeczywistość jest dla ks. Wyszyńskiego kuźnią charakteru, walką o nadzieję i miłość, szczególnie wobec nieprzyjaciół. Jak w wojennej codzienności mamy wybaczać – pyta bohater, zwracając się do Źródła swego powołania. W czasie krytycznych sytuacji takich jak rewizja szpitala przez oddziały SS czy podczas łapanki, Wyszyński staje w obliczu próby. Stara się dzielnie wspierać swoich kompanów, dodając im nadziei.

W tytułowej roli w filmie wystąpił Ksawery Szlenkier, któremu na dużym ekranie partnerują m.in.: Ida Nowakowska, Marcin Kwaśny, Adam Fidusiewicz, Agnieszka Kawiorska, Lech Dyblik oraz Małgorzata Kożuchowska jako Matka Róża Czacka.

 • Gatunek: biograficzny, dramat wojenny
 • Produkcja: Polska 2021
 • Reżyseria i scenariusz: Tadeusz Syka
 • Muzyka: Atanas Valkow
 • Zwiastun: https://youtu.be/Rrzghf8NBcY

Szkoła języków biblijnych Lingua Sacra po raz kolejny zaprasza wszystkich chętnych do nauki języków biblijnych – greki i hebrajskiego – oraz łaciny. Nowe grupy ruszają już w październiku.

Celem zajęć jest przygotowanie i zaproszenie do samodzielnej lektury Pisma Świętego w językach oryginalnych oraz do poznania i pogłębienia wiedzy o języku i kulturze łacińskiej.

Przygotowanie obejmuje cotygodniowe sobotnie zajęcia pod okiem doświadczonego wykładowcy – biblisty lub filologa – przez 4 semestry akademickie (łącznie 120 godz. zajęć z każdego z języka). Istnieje możliwość nauki wybranego języka lub kilku języków jednocześnie (zajęcia nie kolidują).

Od roku akademickiego 2020/2021 - nauczanie hybrydowe. Zajęcia prowadzone są stacjonarnie w Warszawie na Bielanach przy ul. Płatniczej i jednocześnie za pośrednictwem wideokonferencji wraz z nagraniem. Nagrania z zajęć są udostępniane wszystkim słuchaczom studium. Nie trzeba mieszkać w Warszawie, by uczestniczyć w studium. Opuszczone zajęcia można nadrobić z pomocą nagrań.

W skrócie:

 • – 4 semestry, każdy po 30 godz. zajęciowych (w sumie 120 godz. zajęć przez 2 lata)
 • – zajęcia w Warszawie przy ul. Płatniczej na Bielanach lub online
 • – spotkania raz w tygodniu, w soboty
 • – 650 zł za semestr nauki jednego języka
 • – 10% zniżki na drugi język i 20% zniżki na trzeci język podjęty w naszej Szkole

Rekrutacja i informacje:

1. Propozycje dla młodzieży w I semestrze roku szkolnego 2021/2022

 

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży zaprasza rekolekcje, warsztaty i spotkania młodzieży w następujących terminach:

 

· 1-3.10.2021 – Rokitno: Akademia dojrzewania Centrum DDM

· 9-10.10.2021 – Zielona Góra: Dzień Papieski

· 15-17.10.2021 – Rokitno: Bohaterowie Boga – rekolekcje dla młodzieży męskiej

· 11-14.11.2021 – Długi weekend dla liderów grup młodzieżowych w górach

· 19-21.11.2021 – Rokitno: Bohaterowie Boga – rekolekcje dla młodzieży męskiej

· 21.11.2021 – Światowe Dni Młodzieży na poziomie diecezjalnym

· 3-5.12.2021 – Rokitno: Bohaterowie Boga – rekolekcje dla młodzieży męskiej

· 3-5.12.2021 – Grodowiec: rekolekcje stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

· 4.12.2021 – Rokitno i Grodowiec: Adwentowy Wieczór Młodych

· Grudzień 2021/Styczeń 2022 – Spotkanie Taize w Turynie

· 24-29.01.2022 – Zimowisko

 

Informacje szczegółowe i koszty związane z poszczególnymi wydarzeniami będą przesyłane pocztą kurialną, a także dostępne na portalach społecznościowych Centrum DDM.

Ponadto diecezjalny duszpasterz młodzieży i diecezjalny duszpasterz powołań zapraszają do kontaktu i organizowania rekolekcji i spotkań z młodzieżą w parafiach, do organizowania w dekanatach punktów przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie oraz na indywidualny pobyt i towarzyszenie duchowe w Rokitnie dla rozeznających powołanie (ks. Łukasz Malec – tel. 734 430 294; ks. Damian Drop – tel. 792 924 344).

 

2. Terminy diecezjalnych spotkań młodzieży:

 

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę – 24.04.2022 r.

Pielgrzymka Służby Liturgicznej do Paradyża – 7.05.2022 r.

Diecezjalne Dni Młodzieży w Rokitnie – 17-18.06.2022 r.

 

ks. Łukasz Malec

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

 Francesco Forgione, czyli właśnie o. Pio z Pietrelciny, otrzymał wiele darów, które podporządkowane były miłości Boga i bliźniego. Niezwykłe umiejętności pojawiały się u niego już od najmłodszych lat. Nie ze wszystkich zdawał sobie sprawy i nie umiał nadać im właściwego znaczenia. Mimo wszystko jego zdolności zadziwiały.

Wizja o. Pio zapowiadająca powołanie

W grudniu 1902 roku, medytując nad swoim powołaniem, miał wizję, w której to odwiedził go pewien dostojny mężczyzna odziany w światło. Postać wzięła go za rękę i wypowiedziała słowa: „Pójdź za mną i walcz jak dobry żołnierz”.

Widział wówczas wielu ludzi podzielonych na dwie grupy: o ładnych twarzach i o brzydkich. W pewnym momencie człowiek o brzydkiej twarzy próbował go zaatakować. Zakonnik jednak nie uległ. Otrzymał od tajemniczej jaśniejącej postaci zapewnienie, że takie walki będzie musiał toczyć już zawsze i by się nie obawiał, bowiem będzie miał w nim wsparcie.

Po takich wizjach następowały starcia z szatanem, a o. Pio, wielokrotnie przez niego dręczony, musiał się im przeciwstawić.

Wizje z duszami czyśćcowymi

Pewnego wieczoru, gdy o. Pio odpoczywał na swoim łóżku w klasztorze, zjawił się u niego człowiek ubrany w czarny płaszcz. Powiedział, że jest duszą czyśćcową i nazywa się Pietro di Mauro. Zginął w pożarze 18 sierpnia 1908 roku, kiedy klasztor sprawował funkcję hospicjum dla osób starszych. Leżał wówczas na tym samym miejscu co zakonnik. Prosił ojca o odprawienie mszy świętej za niego.

Po konsultacji z przełożonym o. Paolino z Casacalenda, Eucharystia została sprawowana. Po zweryfikowaniu danych okazało się, że taki pożar rzeczywiście miał miejsce w przeszłości.

Znany jest także przypadek, gdy jedna z córek duchowych zakonnika – Cleonice Marcaldi z San Giovanni Rotondo – przyszła do spowiedzi i wyraziła zaniepokojenie tym, gdzie po śmierci znajduje się jej mama. Ojciec Pio powiedział jej, żeby się nie martwiła, bo kobieta jest już w niebie.

Proroctwo o. Pio dotyczące przyszłości i końca świata

Wielokrotnie w swoich wizjach zakonnik z Pietrelciny zapowiadał przyszłe losy świata i dzień sądu ostatecznego. Jedno z najbardziej znanych widzeń mistycznych miało miejsce 15 stycznia 1957 r. Apokaliptyczna wizja trwała 3 dni i 3 noce.

W książce „Świat objawiony” Zbigniew Kozłowski przywołuje wizję o. Pio, w której ukazuje mu się Jezus Chrystus zapowiadający koniec świata. Wszystko rozpocznie się burzą i ognistym deszczem:

Godzina mego przyjścia, czyli sądu dla jednej trzeciej ludności, jest bliska. (…) Przy tym przyjściu będzie jednak Boże miłosierdzie, a równocześnie twarda i straszna kara.

Powstaną snopy ognistych strumieni padających na ziemię. Po sobie będą następować trzęsienia ziemi, ulewy. Noc będzie bardzo mroźna, wiatr będzie huczał, po pewnym czasie nastąpią grzmoty.

Dalej czytamy, że na ziemię zostaną zesłani Aniołowie Pokoju, którzy przyniosą ducha pokoju ze sobą. Wcześniejsza jednak kara będzie nieporównywalna z żadną inną. „Powaga czasu skłania Mnie do zwrócenia uwagi wszystkim, że to wielkie niebezpieczeństwo grozi ludzkości, jeżeli się ona nie zmieni” – zapowiada Chrystus. Świat nawiedzą wojny:

Od Budapesztu do Norymbergi i od Drezna do Berlina linie te zajęte będą wojskiem. (…) Wskutek powodzi zginą wsie i miasta. Południowa Anglia z północnym brzegiem zniknie, Szkocja ocaleje. Na zachodzie ziemia zniknie, a powstaną nowe lądy. Zginą Nowy Jork i Marsylia. Paryż będzie zniszczony w dwóch trzecich. Reisten, Augsburg, Wiedeń zostaną oszczędzone. Augsburg i kraje na południe od Dunaju nie odczują skutków wojny.

Jezus jednak obiecuje, że nie opuści tych, którzy Jemu powierzyli swoje życie. Słowa w wizji o. Pio są szczegółowe, skłaniają do refleksji i oczekiwania w łasce uświęcającej na przyjście Zbawiciela. Mogą być różnie odczytane: jako proroctwo, ostrzeżenie lub absurd. Cel jednak jest jeden: metanoia – nawrócenie człowieka, zauważenie Boga i zaproszenie Go do swojego życia.Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze prowadzi nabór na studia magisterskie z teologii katolickiej w trybie popołudniowym (wykłady od poniedziałku do czwartku) dla posiadających egzamin maturalny – dla świeckich oraz osób zakonnych – bez względu na wiek kandydata. Studia są bezpłatne. Istnieje też możliwość wyboru indywidualnych ścieżek tematycznych w trybie wolnego słuchacza. Szczegóły na plakacie oraz na stronie internetowej ift.zgora.pl.

 

 

 

Najświętsze Serce Jezusa, objawiłeś życzenie swoje św. Marii Małgorzacie, że chcesz panować w chrześcijańskich rodzinach. Przychodzimy więc dzisiaj, by uznać całkowite panowanie Twoje nad naszą rodziną. Chcemy odtąd Twoim życiem żyć, chcemy w sobie te cnoty pielęgnować, za które już tu na ziemi pokój obiecałeś, chcemy daleko od siebie odeprzeć ducha tego świata, na którego rzuciłeś przekleństwo.


Panuj więc nad naszym rozumem przez prostotę wiary, panuj też przez swą miłość nad sercami naszymi, które niech całkowicie nią zapłoną. Chcemy je w Twojej żarliwej miłości utrzymywać przez częste przyjmowanie Komunii św.

Racz, Boskie Serce, przewodzić naszym zebraniom, błogosław nasze duchowne i doczesne przedsięwzięcia, rozpraszaj nasze troski, uświęcaj nasze pociechy i łagódź nasze cierpienia. Gdyby zaś który z nas miał kiedyś nieszczęście Cię zasmucić, to przypomnij mu, że Ty, Serce Jezusowe, jesteś dobrotliwe i miłosierne dla grzeszników żalem przejętych. A gdy przyjdzie godzina rozłąki, gdy śmierć przyjdzie i okryje nas żałobą, chcemy wszyscy, tak ci, co umierają, jak ci, co na tym świecie zostają, poddać się Twym odwiecznym wyrokom. Chcemy pocieszać się tą myślą, że przyjdzie dzień, kiedy cała nasza rodzina w niebie złączona, na zawsze sławę Twoją i Twe dobrodziejstwa wychwalać będzie.

Niepokalane Serce Maryi i chwalebny Patriarcha, Józef św., niech Ci przedłożą to poświęcenie, a nam je przypominają przez wszystkie dni życia naszego. Niech żyje Serce Jezusa, naszego Króla i Ojca. Amen.

 

Odpust zupełny w dzień pierwszego wspólnego poświęcenia się rodziny (po spowiedzi i Komunii św.). Benedykt XV

 27 kwietnia 1915 r.

 

 

W piątek 11 czerwca br. w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w bazylice Serca Pana Jezusa w Krakowie, biskupi Kościoła w Polsce odnowią Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, którego dokonał Polski Episkopat przed stu laty.

W nawiązaniu do tego wydarzeniem, w tym samym dniu, ten sam gest powtórzą duszpasterze i wierni wszystkich parafii w Polsce, zgodnie z postanowieniem Zebrania Plenarnego KEP.

Ks. Dariusz TUŁOWIECKI

Potęga miłosierdzia i przebaczenia

Kiedy Jezus wszedł mimo drzwi zamkniętych do Wieczernika, zobaczył przestraszonych uczniów. Nie chciał, by byli niedowiarkami, lecz by wierzyli. Podstawą ich wiary miało być przebaczenie. Oni zaparli się, zapomnieli, zawstydzili się, w lęku wyparli. Jezus im to wybaczył.

Podstawą naszej wiary nie jest moja wierność, lecz Jego miłosierdzie i przebaczenie. „Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. „Pan mój i Bóg mój”.

W roku Wielkiego Prymasa Tysiąclecia spójrzmy właśnie na niego i umiejętność przebaczenia, jaką wykazywał.

Swą wielkość Prymas Tysiąclecia okazał w momencie aresztowania. Decyzja o uwięzieniu Prymasa Polski zapadła jeszcze w roku 1950. Miało to miejsce podczas tajnego posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR. Wszystko odbyło się za aprobatą Józefa Stalina. Późniejsze decyzje w tej sprawie były powieleniem tej decyzji: poszukiwaniem okazji oraz wyborem najlepszych okoliczności.

W ogóle należy stwierdzić, że od samego początku obecności komunistów w Polsce powojennej, Służba Bezpieczeństwa obserwowała Stefana Wyszyńskiego. Najpierw jako księdza, potem biskupa, arcybiskupa i kardynała. Już w 1949 roku jeden z esbeków pisał o pierwszym liście pasterskim nowego arcybiskupa w Warszawie: Już jego pierwszy list (...) tchnie wrogością do władzy ludowej. List ten wzywał rodziców, aby nie posyłali dzieci do szkół, w których wychowanie opiera się na podstawach sprzecznych z moralnością chrześcijańską. Zwracając się do młodzieży, kardynał wołał: nie bierzcie udziału w zebraniach bezbożnych, nie wchodźcie między bluźnierców, nie zasiadajcie w ich radzie, nie bierzcie do ręki pism wrogich Bogu”. Komuniści już od maja 1946 roku zbierali materiały i donosy dotyczące biskupa Wyszyńskiego. W jednym z pierwszych dowiedzieli się, że w czasie wojny – gdy ks. Wyszyński ukrywał się na Lubelszczyźnie – jego brat przyrodni Tadeusz należał do „faszystowskich” Narodowych Sił Zbrojnych. Przyszły prymas miał o tym wiedzieć i aprobować. UB uznało, że jest to wiadomość ważna i należy Wyszyńskiego nadal obserwować, zbierać materiały, szukać ludzi, którzy go zdradzą i ujawnią „kompromitujące materiały”.

Znamienne jest to, że bp Wyszyński nigdy się nie bał. Wiedział, jakie są jego zadania jako biskupa, wiedział, czego od niego oczekuje Bóg, wiedział, że jego siła jest w Bogu, a nie w donosach ludzi upadłych. Archiwa IPN-u zawierają wymowny opis autorstwa Marii Wójtowicz: „W latach 1946–48 wielokrotnie wizytował swoją diecezję, docierając przez lasy i zagajniki czy nierówne drogi do najmniejszych gniazd ludzkich: Opowiadano, że kiedyś miejscowy starosta powiedział: Do tej miejscowości proszę nie jechać, bo nie jestem w stanie zapewnić księdzu biskupowi bezpieczeństwa. To niech Pan Starosta ze mną jedzie. Ja Panu zapewnię bezpieczeństwo – odpowiedział bp Wyszyński”.

Bóg odbiera lęk przed przemocą zła

Kardynał Wyszyński nie bał się więzienia. Niektórzy twierdzą natomiast, że obawiał się jedynie makabrycznych przesłuchań, tortur i podawania środków psychotropowych, pod wpływem których mógłby zachować się nienaturalnie a jego potencjalne wypowiedzi zostaną uznane przez wiernych za zdradę i odstępstwo od Prawdy. Stefan Wyszyński wiedział, że komuniści są zdolni do każdej manipulacji i każdego kłamstwa. Znał historię bpa Czesława Kaczmarka, którego aresztowano, gdy nie chciał przyjąć do seminarium duchownego w Kielcach podstawionych szpiegów i potencjalnych gorszycieli kandydatów na księży. Aresztowanego bpa Kaczmarka kilka lat przetrzymywano w więzieniu na Rakowieckiej, torturowano, odbierano możliwość snu, podawano środki odurzające i psychotropowe, a w rezultacie – decyzją Bolesława Bieruta – rozpoczęto proces pokazowy. Oskarżono go o „współpracę z hitlerowskim okupantem w czasie II wojny światowej, antypolską i szpiegowską działalność”. Proces bpa Czesława Kaczmarka zakończył się trzy dni przed aresztowaniem Prymasa. Władze komunistyczne skazały go na 12 lat więzienia za rzekome szpiegostwo na rzecz Watykanu oraz współpracę z gestapo. Ale – co przeczuwał Prymas – sprawa Kaczmarka była przygotowaniem do innego procesu. Tym razem na ławie oskarżonych miał zasiąść Kardynał Stefan Wyszyński. Przygotowywano proces pokazowy, który miał ostatecznie złamać kręgosłup Episkopatu i Kościoła w Polsce. Przez jakiś czas wszystkie działania UB zmierzały do przygotowania dowodów, że prymas jest szpiegiem Watykanu.

Wiedząc o tym, w dniu swego aresztowania Prymas powiedział w kazaniu: „Gdy będę w więzieniu, a powiedzą Wam, że Prymas zdradził sprawy Boże – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas stchórzył – nie wierzcie. Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko Narodowi i własnej Ojczyźnie – nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”.

Wierny Jezusowi

W okresie więziennym Prymas był otoczony oficerami służb komunistycznych oraz szpiegami. W Stoczku obok Prymasa osadzono siostrę Leonię Graczyk ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi oraz ks. Stanisława Skorodeckiego. Oboje pod wpływem nacisków psychicznych ze strony służby bezpieczeństwa załamali się i dla pewnych korzyści wyrazili zgodę na inwigilację Prymasa. Sporządzali też pisemne donosy. Siostra w zamian dostawała cytrusy i nylonowe rajstopy, które były ekskluzywną odzieżą w nieogrzewanym klasztorze. Ks. Skorodecki natomiast po uwolnieniu prezentował się jako towarzysz więzienny Prymasa, jego spowiednik i przyjaciel. Jak kilka lat spędził Prymas Tysiąclecia, wiedząc że relacja z każdego słowa i gestu jest przekazywana komunistycznym służbom – trudno powiedzieć. Ci, którzy go dobrze znali, zauważyli, że po okresie izolacji stał się bardziej nieufny i lubił przebywać sam. Jedno jest pewne: nigdy swoich zdrajców nie znienawidził. Nie znienawidził ani tych, którzy na niego donosili, ani oficerów komunistycznych, którzy go obserwowali i przygotowywali proces pokazowy. „Nie zmuszą mnie, bym ich nienawidził” – ta wymagająca dewiza prowadziła Prymasa przez okres internowania.

Tragiczny los zdrajców

Los zdrajców nigdy nie jest pełen blasku. Także ci, którzy przez lata prześladowali, śledzili, donosili na Prymasa, nie odnieśli sukcesu a w większości umarli w wielkim rozdarciu. Siostra Leonia wystąpiła ze zgromadzenia, a prymas osobiście podpisał zgodę na zwolnienie jej ze ślubów zakonnych, która to umożliwiała jej normalne życie w stanie świeckim. Ks. Skorodecki natomiast próbował zaprzeczać swoim donosom, usiłował kreować się na bohaterskiego towarzysza z okresu więziennego. Był nawet konsultantem filmu Teresy Kotlarczyk „Prymas. Trzy lata z tysiąca”. Jak mówił sekretarz Prymasa ks. Józef Glemp, ks. Skorodecki „nadużywał sławy współwięźnia, przy czym stracił w tym rachubę i postępował wprost głupio”. Sam Prymas Wyszyński jednak nie okazywał mu serdeczności współwięźnia. W 2001 roku historyk prof. Wiesław Jan Wysocki ujawnił, że z odtajnionych materiałów dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wynika, że ks. Skorodecki w okresie izolacji Prymasa był agentem UB i nosił pseudonim „Krystyna”. Prawdopodobnie prymas mógł się tego domyślać, a po wyjściu z więzienia wiedział o tym na pewno. W sierpniu 2002 roku antyreligijny i antyklerykalny tygodnik „Nie” na pierwszej kolumnie zamieścił artykuł, w którym oskarżono ks. Skorodeckiego o molestowanie seksualne ministrantów. Dwa dni później na plaży w Rewalu znaleziono jego ciało. Utonął podczas kąpieli w Bałtyku. Jedni mówili, że nie wytrzymało serce, inni, że okoliczności zdarzenia wskazywały na samobójstwo.

Przebaczenie

Zdrada jest wielką winą. Ale miłosierdzie jest większe niż grzech. Większą winą od grzechu, jest trwanie w nim, w cynizmie, kłamstwie, w poczuciu wyższości, wysługując się innymi i próbując przekuć swoje grzechy na legendę. Jest jednak wyjście: miłosierdzie Boga. Doświadczył tego Piotr. Wyznał zaparcie się. Przyznał, że opuścił i przeciwstawił się Jezusowi. Został Opoką – dzięki łasce i miłosierdziu Boga.

Wielki Prymas nie nosił w sobie zemsty ani chęci odwetu. „Nie ma takiej krzywdy, której nie można by przebaczyć!” – mówił Stefan Wyszyński. „Nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich nienawidził” – pisał w innym miejscu. A w ostatnim roku swego życia, robiąc rachunek sumienia z „przewodniej cnoty – miłości”, wyznał: „Pragnę być jasny. Mam głębokie poczucie wyrządzonej mi przez rząd krzywdy. (...) Pomimo tego nie czuję uczuć nieprzyjaznych do nikogo z tych ludzi. Nie umiałbym zrobić im najmniejszej nawet przykrości. Wydaje mi się, że jestem w pełnej prawdzie, że nadal jestem w miłości, że jestem chrześcijaninem i dzieckiem mojego Kościoła, który nauczył mnie miłować ludzi i nawet tych, którzy chcą uważać mnie za swoich nieprzyjaciół, zamieniać w uczuciach na braci”. Czyż nie był to heroizm? Czyż Kardynał Wyszyński nie jest dziś dla nas apostołem i przykładem miłosierdzia?

https://gloria.tv/post/ZrwmzeDHyXqh2PZkZafoXtw8a 

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem i nowymi obostrzeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby wiernych podczas zgromadzeń religijnych, na podstawie kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznegoudzielam ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. „strefie czerwonejw okresie jej obowiązywania. Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Eucharystii we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii, życzę obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała na każdy dzień.

Ogarniam wszystkich moją modlitwą i z serca b ł o g o s ł a w i ę.

 

ks. Piotr Kubiak

kanclerz Kurii 

 

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

 Zielona Góra, 16 października 2020 r.

https://ocalenie.info 

https://episkopat.pl/powstala-lista-transmisji-mszy-swietych-z-calej-polski/

W związku z rokitniańskim Rokiem Jubileuszowym redakcja TVP3 Gorzów Wielkopolski będzie realizować transmisje Mszy św. z Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie w każdą pierwszą sobotę miesiąca poczynając od 7 lipca br. aż do zakończenia Roku Jubileuszowego. Początek transmisji o godz. 11.00.

TVP3 Gorzów Wielkopolski można oglądać dzięki Naziemnej Telewizji Cyfrowej oraz na stronie internetowej gorzow.tvp.pl i w aplikacji TVP Stream na urządzeniach mobilnych.

Pracownikom TVP3 Gorzów Wielkopolski oraz wszystkim, którzy z ich pomocą łączyć się będą z sanktuarium rokitniańskim, biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński udziela swego pasterskiego błogosławieństwa.