Przekraczając Bramy Miłosierdzia - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie


 

2016 rok jest Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia ogłoszonym przez Papieża Franciszka pod koniec zesżłego roku. Kardynałowie i biskupi polscy w odpowiedzi na pragnienie Ojca Świętego i w trosce o dobro wszystkich członków Kościoła podjęli decyzję o wyznaczeniu świątyń i kościołów dzięki którym przejście przez ich Drzwi Święte stanowić będzie uzupełnienie odpustu i głębokiego pragnienia nawrócenia wiernych.

Brama Świebodzin 01

W Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej wybrano 8 świątyń w głównych miastach Ziemi Lubuskiej i w głównych miejscach kultu religijnego. Jednym z tych miejsc jest Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie. Kościół został wzniesiony w latach 1994 - 1998 przez ks. Sylwestra Zawadzkiego. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego została erygowana w 1999 roku dekretem Biskupa Adama Dyczkowskiego. Ksiadz Sylwester Zawadzki był też pomysłodawcą powstania w tym miejscu sanktuarium oraz wybudowania niezwykłego monumentu - pomnika Chrystusa Króla. W 2008 roku Biskup Stefan Regmunt konsekrował kościół i ustanowił go diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Brama Świebodzin 02

Bóg jest miłością i Miłosierdziem

Bóg nasz nazwał siebie Miłością. Jest to miłość odwieczna, trwała, niezmienna, przejawiająca się w akcie stworzenia człowieka, w przymierzu na Synaju, w dziejach Izraela... Nic byśmy o niej nie wiedzieli, gdyby nie została objawiona w Starym i Nowym Testamencie. Jezus Chrystus jest najpełniejszym objawieniem miłości Boga do ludzi.

Bóg kocha każdego człowieka i do każdego zwraca się z bezgraniczną i niepodzielną miłością. Bóg jest miłością. Ta miłość, ogarniająca wszystkie stworzenia, zwłaszcza człowieka i jego nędzę, jest właśnie miłosierdziem. Miłosiernym nazywamy tego, kto lituje się nad cudzą nędzą i w miarę możliwości pomaga z niej się wydostać, usuwając rozmaite braki.

Ojciec Święty Jan Paweł II napisał "Jezus nade wszystko swoim postępowaniem, całą swoją działalnością objawiał, że w świecie, w którym żyjemy, obecna jest miłość. Jest to miłość czynna, miłość, która zwraca się do człowieka, ogarnia wszystko, co składa się na jego człowieczeństwo. Miłość ta w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu z całą historyczną ludzką kondycją, która na różne sposoby ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną. Właśnie w ten sposób i zakres przejawiania się miłości nazywa się w języku biblijnym miłosierdziem."

Brama Świebodzin 03

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie możemy odnaleźć wiele elementów związanych z Bożym miłosierdziem. Przede wszystkim ołtarz i obraz Jezusa Miłosiernego centralnie umieszczony i otoczony złotymi kolumnami i łukami podkreślające charakter miejsca.

Brama Świebodzin 04

W sanktuarium znajduje się również m.in. ołtarz poświęcony św. s. Faustynie Kowalskiej, w którym umieszczone są relikwie oraz wizerunek Świętej - autorstwa malarki Jadwigi Streb. Dębowy ołtarz wykonany został na podobieństwo ołtarza łagiewnickiego. W kościele obecne są także relikwie oraz figura bł. ks. Michała Sopoćki - spowiednika św. s. Faustyny i założyciela Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

Brama Świebodzin 07

Jednak to z czego słynie to miejsce znajduje się na niewielkim wzniesieniu na obrzeżach miasta. Niezwykły pomnik Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata góruje nad całym miastem. Postać Chrystusa ma 33 metry wysokości, co symbolizuje 33 lata życia Pana Jezusa. Korona ma 3 metry wysokości symbolizujące 3 lata publicznej działalności Jezusa. Głowa Jezusa ma 4,5 metra wysokości, każda z dłoni ma po 6 m długości, a odległość między końcami palców rąk wynosi 24 metry. Figura stoi na 16 metrowym kopcu usypanym z ziemi i kamieni. Szesnastoipółmetrowy kopiec jest obwiedziony 5 pierścieniami, które symbolizują zbawczą rolę Chrystusa dla 5 kontynentów i Jego panowanie nad światem.

Brama Świebodzin 09

Dopiero będąc bezpośrednio pod tą figurą człowiek zdaje sobie sprawę o swej małości, swej kruchości, o swej nędzy... Postać Chrystusa spogląda w stronę sanktuarium dając nam wyraźny sygnał i zachętę do korzystania z miłosierdzia Bożego obejmując swymi ramionami nie tylko tą świątynię, ale i całe miasto oraz wszystkich, którzy przybywają do tego miejsca.

Brama Świebodzin 10

W tym Nadzwyczjnym Roku Miłosierdzia zachęcamy do przekraczania Drzwi Świętych Bram Miłosierdzia w świątyniach i kościołach naszej diecezji.

 
 

Komunikat Biskupa T. Lityńskiego z okazji Tygodnia Miłosierdzia


 

Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia, który dziś rozpoczynamy, pragniemy przeżyć wyjątkowo, gdyż z woli papieża Franciszka podążamy szlakiem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

tadeuszherb

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która jest dniem patronalnym Caritas pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy na polu diecezjalnym i parafialnym troszczą się o drugiego człowieka. To szczególne świadectwo wiary, do którego zaproszeni jesteśmy w naszej Ojczyźnie w roku 1050 rocznicy Chrztu Polski. Aby zobrazować wielkie dzieło pomocy podejmowanej przez Caritas na terenie naszej Diecezji pragnę zauważyć stołówki dla głodnych, łaźnię i ogrzewalnię z których korzysta miesięcznie około 200 bezdomnych, magazyny rzeczowo-żywnościowe, stacje opieki, czyli odwiedzanie chorych w domach, pomoc doraźną, zakup opału na zimę, zakup leków, pomoc seniorom i biednym rodzinom w opłatach mieszkaniowych, wakacje dla dzieci i młodzieży, czy wreszcie pomoc migrantom i uchodźcom. Dzielę się z Wami radością, że w Zielonej Górze trwa budowa ośrodka Caritas „Samarytanin”, który będzie naszym wspólnym wotum wdzięczności za dar świętości i przykład miłosierdzia świętego Jana Pawła II.

biskup w suchej   08

Z serca dziękuję tym wszystkim, którzy tworzą wielką rodzinę Caritas w naszej Diecezji i w poszczególnych parafiach. Jestem wdzięczny kapłanom i wiernym świeckim, licznym darczyńcom oraz dzieciom i młodzieży ze Szkolnych Kół Caritas. Dziękuję wszystkim wiernym, którzy nie przechodzą obojętnie obok akcji organizowanych przez Caritas. Dziś szczególnie proszę o włączenie się w zbiórkę przeprowadzaną w parafiach. Proszę też o nieustanną modlitwę za to wspólne dzieło. Niech owocem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia będzie jeszcze większa wrażliwość na drugiego człowieka, która zaowocuje powstawaniem nowych Parafialnych Zespołów Caritas, czy Szkolnych Kół Caritas.

Na nadchodzący Tydzień Miłosierdzia i na dalsze świadectwo wiary wyrażające się w trosce o drugiego człowieka z serca wam błogosławię.

+Tadeusz LityńskiBiskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

tekst pochodzi ze strony: http://www.parafialugi.pl