KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ

Wzorem lat ubiegłych, ogłoszony został konkurs na projekt kartki świątecznej. Tym razem zgodnie z kalendarzem związanej z Wielkanocą. W związku ze zgłaszanymi prośbami w poprzednich edycjach konkursu postanowiliśmy by w tym roku konkurs odbył się w dwóch kategoriach jeśli chodzi o uczestników:

 

kategoria pierwsza: przeznaczona dla dzieci i młodzieży szczególnie związanej z dziełami Caritas (np. poprzez świetlice, Szkolne Koła Caritas, Parafialne Zespoły Caritas, Kluby Seniora i inne) ale także uczniów szkół podstawowych, przedszkolaków, gimnazjalistów itp.

 

kategoria druga; osoby niepełnosprawne (uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej i inni), 

                Wybrany zwycięski projekt zostanie wykorzystany do przygotowania kartek świątecznych, wysyłanych z życzeniami do wszystkich darczyńców i osób współpracujących z Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Zwracamy jednocześnie uwagę na zachowanie możliwie głębokiego charakteru treści prac, aby symbolika chrześcijańska przeważała nad symbolami świeckimi i komercyjnymi.

                W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem akcji - Leszek Masklak, lmasklak@caritas.pl, tel. 600-990-377

 

Dla laureatów, przewidziano nagrody rzeczowe.

Prace na odwrocie powinny zawierać następujące informacje:

- Imię i nazwisko autora pracy

- wiek autora

- placówka zgłaszająca pracę

- telefon kontaktowy

Prace konkursowe prosimy przekazać lub przesłać w terminie do 23 marca do siedziby naszej Caritas.

Leszek Masklak

WIELKANOCNA AKCJA CARITAS 2017

Po raz kolejny Caritas naszej Diecezji przygotowuje Wielkanocną Akcję, w ramach której dystrybuowana będzie świeca. Po konsultacjach z Księżmi podjęliśmy decyzję o rezygnacji z tzw. paschalików ze względu na małe nimi zainteresowanie oraz dużą liczbę zwrotów. Ponadto Księża przekazywali informację, że niewiele ludzi posiada je podczas wigilii paschalnej. Stąd w tym roku chcemy zaproponować świecę na stół wielkanocny o wymiarach 70/130. Jest to nowy projekt. Biała świeca ze złotym przetarciem części na której jest woskowa aplikacja Chrystusa Zmartwychwstałego umieszczonego na krzyżu w kształcie drogi życia człowieka. Z tyłu z kolei nadruk hasła „idźcie i głoście”, rok i logo Caritas. Bardzo serdecznie prosimy o życzliwe potraktowanie naszej propozycji, która w tym roku na prośbę Bpa Ordynariusza w części /oprócz tradycyjnej już pomocy dla Seniorów/będzie cegiełką naszej diecezji na pomoc konkretnym rodzinom w Syrii, w Aleppo. Chcemy docelowo objąć pomocą 10 rodzin /jedną już „adoptowaliśmy”/, którym będziemy przekazywać za pośrednictwem Caritas Syria 510 zł na rodzinę przez 12 m-cy. Info nt. danej rodziny będą zamieszczone na www.caritas.zgora.pl. Będzie to wspólne i konkretne dzieło pomocy naszej diecezji dla rodzin cierpiących wojnę w Syrii, o którą prosi papież Franciszek. Ofiara za tą świecę to 15 zł. Rozliczenie 14 zł do Caritas Diecezjalnej, 1 zł do Caritas Parafialnej. Zmiana ta jest podyktowana kosztami produkcji oraz udziałem każdej parafii, która w ten sposób włączy się w dzieło diecezjalne. Świece zostaną dostarczone do Księży Dziekanów do dnia 10 marca. Przy odbiorze prosimy zwrócić uwagę na odebranie właściwej ilości świec. Świece pakowane są w kartony zbiorcze po 12 szt. Prosimy o pobranie przydzielonej ilości. Wszelkie zmiany (zwiększenie lub zwrot) proszę ustalać z biurem Caritas. Wpłaty prosimy dokonywać na konto Caritas Diecezjalnej do 20 maja 2017 r.. Mamy nadzieję, że zmiana, którą zaproponowaliśmy po konsultacjach z Księżmi Proboszczami przyniesie oczekiwany efekt. Proszę tylko jeszcze Księży o „z serca” ogłaszanie ludziom idei, jaka jest związana z tą świecą. Wtedy też nie będzie zwrotów tych świec podobnie jak to było przy Wigilijnym dziele, za co BARDZO KSIĘŻOM I PZC DZIĘKUJĘ.Kontakt: Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600 990 394
XII OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI CARITAS

W dniach 24-25 marca odbędzie się XII Ogólnopolska Zbiórka Żywności pod hasłem „Tak, pomagam” w sklepach na terenie całej diecezji. Udział w akcji mogą wziąć zarówno Parafialne Zespoły Caritas, jak i parafie, przy których nie istnieje PZC. Zapraszamy Parafialne Zespoły Caritas oraz parafie do włączenia się do akcji, aby mieć dary do przygotowania paczek świątecznych. Przygotowane zostały plakaty, ulotki oraz identyfikatory dla wolontariuszy, które dostarczone zostaną do parafii. ROZLICZENIE ZBIÓRKI DO 1 KWIETNIA Szczegóły dotyczące wielkanocnej zbiórki żywności na stronie WWW Caritas Diecezjalnej oraz na spotkaniach dla PZC.
1% PODATKU DLA CARITAS

Trwa czas rozliczeń podatkowych. Caritas diecezjalna, wzorem lat ubiegłych, realizuje kampanię informacyjno-promocyjną, której celem jest zachęcanie podatników do przekazywania odpisu 1% podatku na rzecz Caritas. Ponieważ okres rozliczeń podatkowych jest długi – trwa do końca kwietnia – nasza kampania będzie miała kilka etapów. Dzięki temu, będziemy co jakiś czas przypominać o możliwości przekazania 1% dla Caritas. W ramach akcji, przygotowane zostały plakaty oraz ulotki informacyjne. Prosimy parafie i PZC o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Materiały związane z promocją akcji (plakaty i ulotki) przekazane zostały do parafii. Dotychczas zgromadzone środki pozwoliły na sfinansowanie wielu działań i podjęcie nowych wyzwań na terenie diecezji. W ubiegłych latach część środków była przekazywana na cele PZC, a pozostała kwota na cele publiczne realizowane przez Caritas diecezjalną. Prosimy o pomoc w promocji akcji, gdyż zgromadzone środki, w sposób zarówno bezpośredni jak i pośredni, trafiają do mieszkańców parafii. Na co przeznaczyliśmy 1% za 2015 rok: Indywidualna pomoc dzieciom i dorosłym w leczeniu i rehabilitacji 329 899,54  zł (100 podopiecznych) Codzienna pomoc i działalność magazynów Caritas w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. (tzw. rzeczowa i żywnościowa pomoc społeczna)  41 493,63 zł promocja i organizacja wolontariatu 12 000  zł działalność placówek wsparcia dziennego Caritas dla dzieci i młodzieży (tzw. działalność na rzecz oświaty i wychowania 9 936 zł Wakacyjna Akcja Caritas (wypoczynek letni dzieci i młodzieży) 20 400 zł /dodatkowo oprócz świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Pomoc doraźna dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 23 114,76 zł Obsługa kont CP (pomoc w indywidualnym leczeniu i rehabilitacji) – 24 200 zł promocja akcji 1% podatku-100% serca w 2015 roku  35 897,30 zł badanie sprawozdania finansowego OPP za 2015 rok – 15,006 ŁĄCZNIE:   511 947,23 zł DZIĘKUJEMY!! JAK PRZEKAZAĆ 1% DLA CARITAS? W formularzu PIT należy podać numer KRS organizacji pożytku publicznego, na którą chcemy oddać nasz 1%. Numer KRS naszej Caritas to: 226818      

ZDRAPKA WIELKOPOSTNA

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej po raz kolejny włączyła się w akcję Zdrapka Wielkopostna.

Jest to trzecia ogólnopolska edycja przygotowana przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego w Polsce.

Nasza Caritas nabyła 500 sztuk zdrapek, które rozdysponujemy przede wszystkim dla zainteresowanych wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas oraz chętnych diecezjan.

Plansza- kalendarz (począwszy do Środy Popielcowej) zawiera „pola” do zdrapania na każdy dzień Wielkiego Postu oraz Wielki Tydzień. Treść poleceń realizuje się w trzech wymiarach: post, jałmużna, modlitwa. Zainteresowanych nabyciem zdrapki prosimy o kontakt.

Centrum Wolontariatu -600 986 494; e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl

Serdecznie zapraszamy wolontariuszy naszej Caritas na IX Pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, Wzorem ubiegłego roku wyjazd będzie dwudniowy w terminie 29-30 kwietnia 2017r. (sobota-niedziela).

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o zgłaszanie się telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail’a.  Zgłaszając udział prosimy o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres oraz nr pesel. Koszt wyjazdu: 230 zł od osoby. 

 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600 990 394

Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600-990-394

Na stronie internetowej diecezjalnej Caritas, w zakładce „Pliki do pobrania- Parafialne Zespoły Caritas- Sprawozdania”, znajduje się formularz Sprawozdania z działalności PZC za rok 2016. Termin składania sprawozdań mija 31 marca 2017r. Terminowe przekazanie sprawozdań, umożliwi nam przygotowanie sprawozdania dla Caritas Polska. W przypadku pytań lub wątpliwości podczas przygotowywania dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny.

Kontakt: Sylwia Grzyb, ; Tel. 600 990 394

Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600-990-394

 

 

 

Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej serdecznie zaprasza dzieci z naszej diecezji na Festyn Rodzinny „Bądźmy Razem” organizowany z okazji Dnia Dziecka w dniu 4 czerwca 2017r. w Sanktuarium MB Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Będziemy się starali, aby nasz festyn objęli swoim patronatem ks. bp Tadeusz Lityński, Wojewoda Lubuski raz Marszałek Województwa Lubuskiego. Planujemy udział około 5000 dzieci
i młodzieży z terenu całej naszej diecezji. Będą to nie tylko podopieczni placówek przez nas prowadzonych, ale także dzieci pochodzące ze wszystkich środowisk. Festyn „Bądźmy Razem” pozwoli im radośnie celebrować ich święto. Dzieci będą miały do dyspozycji mnóstwo atrakcji. Rekrutacja grup zorganizowanych rozpocznie się od 1 kwietnia 2017r. i trwać będzie do 30 maja 2017r. Serdecznie zapraszamy! Więcej szczegółów na ten temat w kolejnych biuletynach oraz na stronie www.caritas.zgora.pl

 

p. Leszek Masklak (informacje o festynie)

tel. 600 990 377;

p. Sylwia Grzyb  (REKRUTACJA GRUP)

tel. 600 990 394,

 

Leszek Masklak

WAKACYJNA AKCJA CARITAS 2017

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej po raz kolejny organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży.

Caritas dofinansowuje kolonie letnie organizowane przez Parafialne Zespoły Caritas i parafie z tytułu akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2016. PZC lub parafia będzie mogła zgłosić się do Caritas Diecezjalnej o dofinansowanie tych działań ze środków WDPD 2016, zarówno w zakresie wypoczynku dzieci podczas wyjazdów, jak i podczas pobytu w placówkach (tzw. półkolonie). Na stronie naszej Caritas (www.caritas.zgora.pl) w zakładce Pliki do pobrania- Wakacyjna Akcja Caritas 2017 wkrótce zostanie umieszczony, określony do tego celu, krótki formularz. Kwota dofinansowania będzie określana indywidualnie, na podstawie przesłanych przez PZC lub parafie dokumentów. Wnioski o dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Caritas można składać maksymalnie do 15 maja br. Informacja zwrotna dotycząca kwoty dofinansowania ze strony Caritas Diecezjalnej będzie wysłana z początkiem czerwca br.

Z góry dziękujemy za zaangażowanie i terminowość.

 

Ponadto Caritas organizuje turnusy wakacyjne dla dzieci z całej diecezji:

Międzyzdroje, ośrodek Andromeda, 3-14.07.2017 (12 dni) 72 miejsca

Międzyzdroje, ośrodek Andromeda, 14-25.07.2017 (12 dni) 72 miejsca

Grodowiec, Sanktuarium, Oaza dla Szkolnych Kół Caritas i podopiecznych programu Skrzydła  - termin i liczba miejsc zostaną wkrótce podane.

Szczegóły na ten temat w kwietniowym biuletynie i na WWW.caritas.zgora.pl

Kontakt w sprawie Wakacyjnej Akcji Caritas 2016:

mail: 
tel. 600 990 377

 

Kontakt w sprawie Oazy: , tel. 600 986 494

Leszek Masklak

Caritas - Newsletter
numer (10/2016), 2016-09-30
X 2016
 

 

Wiadomości wydania
BOŻONARODZENIOWA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI TAK, POMAGAM

W dniach 9-10 grudnia br. (piątek i sobota), w sklepach na terenie całej Diecezji przeprowadzona zostanie zbiórka żywności. Udział w akcji mogą wziąć zarówno Parafialne Zespoły Caritas, jak i parafie, przy których nie istnieje PZC. Deklarację i zamówienie na bezpłatne plakaty, ulotki i identyfikatory prosimy złożyć do 28 października br. w biurze Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze, ul. Bema 32-34: Dominika Danielak; tel. 600 986 494, wolontariat.zg@caritas.pl Zamówienie można złożyć także telefonicznie, bądź drogą e-mail. W zamówieniu należy podać: liczbę plakatów, ulotek, identyfikatorów, liczbę, nazwę, adres sklepów, liczbę wolontariuszy oraz koordynatora akcji w PZC/parafii. Deklaracja oraz wzór sprawozdania są do pobrania na naszej stronie internetowej www.caritas.zgora.pl w zakładce pliki do pobrania. Informacja odnośnie zgody poszczególnych sklepów na zbiórkę: Caritas zwróci się o zgodę na przeprowadzenie zbiórki w sklepach Biedronka i Netto. W pozostałych sklepach PZC/parafia uzyskują zgodę sami. Informacja odnośnie sprawozdania ze zbiórki: Informacje o ilości zebranej żywności (w kg) oraz listy osób odbierających żywność prosimy przesłać do Caritas Diecezjalnej do 4 stycznia 2017r. Do zadań PZC/parafii należy ubezpieczenie wolontariuszy: 1. Jeśli wolontariusz ma podpisane porozumienie wolontarystyczne na okres powyżej 30 dni (w zakresie obowiązków powinien być wpisany udział w akcjach), wówczas obejmuje go ubezpieczenie z mocy art. 46 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. zaopatrzenie z tytułu wypadku na podstawie odrębnych przepisów). 2. Wszyscy członkowie i wolontariusze PZC muszą mieć podpisane takie porozumienia wolontarystyczne na specjalnych wzorach (dostępne w biurze Caritas). 3. W przypadku wolontariuszy SKC sugerujemy podpisanie porozumień wolontarystycznych na okres powyżej 30 dni, jeśli wolontariusze SKC regularnie uczestniczą w akcjach PZC – jest to sposób na „związanie” wolontariusza z organizacją 4. Wolontariuszom, którzy nie mają porozumień wolontarystycznych i wezmą udział tylko w tej akcji (okres pracy nie przekracza 30 dni), należy wykupić komercyjne ubezpieczenie NNW w firmie ubezpieczeniowej. Zachęcamy jednak do przeprowadzenia rozmowy z wolontariuszem i zaproponowanie podpisania porozumienia na kolejną zbiórkę – okres na jaki zawarte będzie porozumienie będzie dłuższy niż 30 dni, zniknie konieczność osobnego ubezpieczania (obejmie go ubezpieczenie z ustawy). Będzie to dodatkowo korzystne dla Zespołu przy planowaniu kolejnych akcji. Centrum Wolontariatu -600 986 494; e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl
KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ CARITAS

Zapraszamy wszystkie dzieci z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do udziału w konkursie na projekt kartki świątecznej, którą Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej wysyła do rozmaitych adresatów: darczyńców, podopiecznych, urzędów, instytucji, firm, przyjaciół Caritas i innych. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci z całej diecezji, szczególnie te związane z dziełami Caritas (np. poprzez świetlice, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas, Program Skrzydła i inne). Dla laureatów, przewidziano nagrody rzeczowe. Prace podpisane na odwrocie (Imię i nazwisko, data urodzenia autora oraz Parafialny Zespół Caritas/ Świetlica zgłaszające pracę oraz KONTAKT) prosimy przekazać w terminie do 30 października 2016 na adres: Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej ul. Bema 32-34 65-170 Zielona Góra  Prosimy, aby prace wykonane zostały na kartkach formatu A4 w technice umożliwiającej jej zeskanowanie. Zwracamy jednocześnie uwagę na zachowanie możliwie głębokiego charakteru treści prac, aby symbolika chrześcijańska przeważała nad symbolami świeckimi i komercyjnymi. Przygotowanie takich kartek może stać się motywem do przeprowadzenia zajęć pogłębiających wiedzę i wiarę dzieci. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
REKOLEKCJE ADWENTOWE DLA CZŁONKÓW PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS

Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe dla członków Parafialnych Zespołów Caritas. Odbędą się one w terminie 25-27 listopada 2016r. w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Rekolekcje rozpoczną się w piątek o godz. 18.00 kolacją, a zakończą obiadem w niedzielę ok. godz. 13.00. Serdecznie zapraszamy zarówno tych, którzy już uczestniczyli w naszych spotkaniach, jak i te osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w Rekolekcjach i dla których, tych kilka dni, pozwoli inaczej spojrzeć na działania podejmowane w Zespole. Nie ma limitu osób z jednego PZC. Zgłoszeń można dokonać telefonicznie. Wpłata za rekolekcje to 100 zł od osoby. Opłaty należy przekazać na konto Caritas diecezji, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kontakt: Sylwia Grzyb –  600 990 394; sgrzyb@caritas.pl