Po homilii

PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY LITURGICZNEJ

K.: Niech przystąpią ci, którzy mają być ustanowieni ministrantami.

(Animator czyta nazwiska i imiona kandydatów)K.: Kochani chłopcy. Uznając wasze szczere pragnienie, dopuszczam was do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym. Będziecie mogli odtąd nosić świętą Księgę, a także krzyż - zwycięski sztandar naszej wiary, będziecie dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga nosić kadzidło i światło. Przyjmijcie komżę na znak, że jesteście dopuszczeni do służby ministranta.

Podczas nakładania komży można śpiewać:

Chrystus Królem, Chrystus Panem,

lub Prowadź nas, niech Chrystusa Duch prowadzi nas

K.: Drodzy ministranci. Dla umocnienia waszej woli złóżcie przed całym zgromadzeniem swoje przyrzeczenia.

Ja..., * dziękując Chrystusowi Panu * za łaskę powołania ministranckiego, * przyrzekam święte czynności ministranta * wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie * na chwałę Bożą * i dla dobra wspólnoty parafialnej. *święty Dominiku Savio, módl się za nami. * Amen.

Tekst przyrzeczenia składają na ołtarzu