https://biblia.deon.pl - całe Pismo święte

https://niezbednik.niedziela.pl

http://slowodaje.net 

Codzienne rozważania Słowa Bożego znajdziemy na stronie: 

http://www.odslowadozycia.pl