STYCZEŃ 
Intencja ewangelizacyjna: Szerzenie pokoju na świecie
Módlmy się, aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają inne religie, i ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie.

LUTY
Intencja powszechna: Słuchanie wołania migrantów
Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.

MARZEC
Intencja ewangelizacyjna: Katolicy w Chinach
Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.

KWIECIEŃ
Intencja powszechna: Wyzwolenie się z uzależnień
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.

MAJ
Intencja ewangelizacyjna: Za diakonów
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogich, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

CZERWIEC
Intencja ewangelizacyjna: Droga serca
Módlmy się, aby wszyscy, którzy cierpią, znaleźli drogi życia, dając się poruszyć przez Serce Jezusa.

LIPIEC
Intencja powszechna: Nasze rodziny
Módlmy się, by współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą.

SIERPIEŃ
Intencja powszechna: Świat ludzi morza
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym marynarzy, rybaków i ich rodziny.

WRZESIEŃ
Intencja powszechna: Szanowanie zasobów planety
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.

PAŹDZIERNIK
Intencja ewangelizacyjna:
Misja świeckich w Kościele
Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.

LISTOPAD
Intencja powszechna: Sztuczna inteligencja
Módlmy się, aby postęp w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył istocie ludzkiej.

GRUDZIEŃ
Intencja ewangelizacyjna: Za życie modlitwy
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i życiem modlitwy.