Ochrona dzieci i młodzieży

 

1. Delegat Biskupa Diecezjalnego ds. ochrony dzieci i młodzieży

ks. dr Dariusz Mazurkiewicz
tel. 663 364 994
d.mazurkiewicz@diecezjazg.pl

2. Normy diecezjalne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży

pobierz normy

3. „Bezpieczne wakacje”

Pobierz folder „bezpieczny wypoczynek”

Deklaracja respektowania norm ochrony małoletnich w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Zgoda rodziców na udział małoletniego w wycieczce

Prośba o przewiezienie małoletniego prywatnym samochodem