Miejscowość 

Miesiąc

Parafia

Informacje

Babimost

kwiecień      

Babimost – par. pw. św. Wawrzyńca     

      

inf. tel. (68) 351-20-25

 

maj/czerwiec

Zbąszynek – par. pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny 

inf. tel. (68) 384-94-37

www.parafiazbaszynek.pl 

Drezdenko

kwiecień  i  wrzesień

Drezdenko - par. pw. Przemienienia Pańskiego 

 

inf.tel. (95) 762-05-15

Głogów

luty

Głogów – par. pw. św. Klemensa Dworzaka

o. Łukasz Wójcik tel. 609672022

www.klemens.glogow.pl 

Rozpoczęcie po mszy św. o godz. 18.30

 

luty

Jakubów - par. pw. św. Jakuba Apostoła – sanktuarium 

 

inf. tel. (76) 831-22-70

 

kwiecień      

Głogów – par.  pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe 

inf. tel. (76) 835-23-99

www.maksymilian.malach.org 

 

 

czerwiec

Głogów – par. pw. Miłosierdzia Bożego

inf. tel. (76) 831-38-50

www.milosierdzieboze.info.pl 

 

 

lipiec /sierpień

 

Głogów – par. pw. św. Wawrzyńca

 inf. tel. (76) 833-94-13

 

wrzesień      

Głogów – par. pw. św. Mikołaja

inf. tel. (76) 833-36-01

www.mikolajglogow.pl 

 

 

październik

Głogów – par. pw. NMP Królowej Polski 

 

inf. tel. (76) 833-88-75

 

listopad       

Głogów – par. pw. Wniebowzięcia NMP

inf. tel. (76) 834-07-10

e-mail: 

www.kolegiata.com.pl 

 

Gorzów Wlkp.             

luty 

 

Gorzów Wlkp.- par. pw. św. Józefa 

 

 

marzec         

Gorzów Wlkp.- par. pw. Podwyższenia Krzyża

 

inf. tel. (95) 725-76-74

 

kwiecień      

Gorzów Wlkp.- par. pw. śś. Antoniego i  Stanisława Kostki /Kapucyni/ 

inf. tel. (95) 722-34-77

e-mail: 

www.kapucyni.gorzow.pl

 

 

maj    

Gorzów Wlkp.- par. pw. Chrystusa Króla

inf. tel. (95) 720-70-35

www.chrystuskrolgorzow.parafia.info.pl 

 

 

czerwiec

Gorzów Wlkp.- par. pw. Najświętszego Zbawiciela

www.zbawiciel.gorzow.pl 

 

 

sierpień

 

Gorzów Wlkp.- par. pw. MB Królowej Polski 

 

inf. tel. (95) 722-84-61

e-mail:  

www.nmpkp.pl

 

 

wrzesień      

Gorzów Wlkp.– par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

 

inf. tel. (95) 736-80-33

e-mail: 

www.npnmp.pl

 

 

 

październik

Gorzów Wlkp.- par. pw.

św. Maksymiliana

inf. tel. (95) 732-06-90

www.kolbe-gorzow.pl

 

 

listopad       

Gorzów Wlkp.- KATEDRA

 

inf. tel. (95) 722-33-58

www.katdragorzowska.pl 

 

 

grudzień      

Gorzów Wlkp.-   par. pw. Pierwszych Męczenników Polski

inf. tel. (95) 729-30-89

www.meczennicy.pl 

 

Gubin

marzec-kwiecień 

Gubin - par. pw. Trójcy Świętej

 

inf. tel. (68) 359-44-01

 

czerwiec      

 

Gubin-  par. pw. Matki Bożej  Fatimskiej

 

inf. tel. (68) 359-68-00

 

 

 

 

 

Funkcja świadka chrztu

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości pełnienia funkcji świadka chrztu świętego przypominamy, że prawo kościelne wymaga udziału chrzestnego (jednego lub dwóch różnej płci – kan. 873 KPK). Chrzestny musi być obecny przy chrzcie (przedstawia wraz z rodzicami dziecko do chrztu), nie ma więc możliwości pełnienia tej funkcji „na odległość” lub przez pośrednika – jak w przypadku małżeństwa.

Jedynie w sytuacji braku chrzestnego, udzielający chrztu powinien zatroszczyć się o obecność przynajmniej jednego świadka (kan. 875), którego zapisuje się do księgi ochrzczonych (kan. 877 (1). Podczas obrzędu chrztu świadek nie wypełnia żadnych funkcji liturgicznych właściwych chrzestnemu.

Nie dopuszcza się zatem możliwości, aby obok chrzestnego występował równocześnie świadek (najczęściej funkcji tej domaga się osoba, nie spełniająca warunków stawianych chrzestnemu).

Instytucja świadka chrztu zarezerwowana jest dla ochrzczonych niekatolików, zgodnie z kan. 874 §2 KPK. Wówczas obok chrzestnego katolika dopuszczony może być jako świadek chrztu wierny niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej. Natomiast w przypadku osoby należącej do Kościoła wschodniego odłączonego, dla słusznej przyczyny można dopuścić ją do funkcji chrzestnego, razem z chrzestnym katolikiem (Nowe Dyrektorium Ekumeniczne z 1993 r., n. 98).

Przypominamy ponadto o obowiązującej w naszej diecezji Instrukcji dotyczącej chrztu dzieci w przypadkach wątpliwych z dnia 13.07.2005 r., (Ecclesiastica 3/05, s. 31-32), zgodnie z którą na chrzestnych – w pierwszej kolejności – spoczywa odpowiedzialność za katolickie wychowanie dzieci. Wymagane jest wówczas pisemne zobowiązanie rodziców i chrzestnych do wychowania dziecka w wierze katolickiej, zgodnie ze wzorem załączonym do tejże Instrukcji.

W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na chrzestnych, wskazany jest ich wybór spośród wiernych zaangażowanych w ruchy i stowarzyszenia kościelne działające w parafii.

ks. Piotr Kubiak

Wikariusz Generalny

Pismo Okólne 12/2016

https://www.teologia.pl/m_k/00-s.htm